Annons

Annons

Annons

Färila

Pilgrimen i Kårböle får rivas – kommunens överklagande avslås

Mark- och miljödomstolen i Östersund ger Barahimi Jamshid rätt att flytta värdshuset Pilgrimens fastighet i Kårböle. I en dom på tisdagen avslår man Ljusdals kommuns överklagande mot länsstyrelsens rivningslov eftersom byggnaden inte uppfyller bestämmelserna för att kunna skyddas.

Värdshuset Pilgrimen i Kårböle får rivas

Bild: Linda Mårtensson

Sedan våren 2015 har Pilgrimens ägare Barahimi Jamshid jobbat för att flytta byggnaden från Kårböle till en annan plats i Stockholm. Turerna har sedan dess varit många där både Ljusdals kommun och boende i Kårböle försökt stoppa rivningen med hänvisning till dess kulturhistoriska värde.

Läs även: Kommunen kämpar för att Pilgrimen ska få stå kvar i Kårböle

Annons

Annons

Barahimi Jamshid har hävdat att byggnaden inte omfattas av någon detaljplan eller rivningslov och att han därför har rätt att riva byggnaden, en linje som även Länsstyrelsen i Gävleborg gått på.

Läs mer: Beslut om rivning av värdshuset Pilgrimen överklagas till domstol

Ljusdals kommun har överklagat detta beslut med hänvisning till en lag (9 kap 34 § PBL) som säger att särskilt kulturintressanta byggnader inte behöver vara skyddade för att kräva rivningslov, en överklagan som Mark- och miljödomstolen i Östersund nu alltså avslagit.

Förra vintern protesterade Kårbölebor framför Pilgrimen mot rivningen.

Bild: Linda Mårtensson

I domen skriver man att "En förutsättning för att regeln i 34 § ska vara tillämplig är att rivningslov har sökts eller att det krävs. Annat är inte visat än att Barahimi Jamshid lämnat in en anmälan om att han avser riva byggnaden. Pilgrimen ligger varken inom detaljplanelagt område eller inom område som omfattas av områdesbestämmelser. Således krävs inte rivningslov".

Läs mer: Nu kan anrika värdshuset rivas – och flyttas till Stockholm: "Det är ett dråpslag"

Annons

Kommunens motstånd till rivningen har därmed inte någon bärighet i lagen och mark- och miljödomstolen skriver i sin dom att man "instämmer i länsstyrelsens bedömningar och överväganden. Vad Ljusdals kommun anfört i mark- och miljödomstolen föranleder ingen annan bedömning. Överklagandet ska därför avslås."

Annons

Läs mer: Ägaren efter beslutet om Pilgrimen: "Om lagen ger mig rätt, vill jag riva"

Läs även: Kårböleborna vill ha Pilgrimen kvar: "Värdshuset är en symbol för byn"

Läs även: Värdshuset Pilgrimen hotas att rivas – många är upprörda


Caj Källmalm

0690-102 00
[email protected]

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan