Annons

Annons

Annons

Insändare
INSÄNDARE: Ta ert ansvar för miljön Ellevio – använd inte stolpar med kreosot

En kreosotimpregnerad stolpe dödar allt i sin omgivning, därför sker ingen nedbrytning. Ellevio har fått dispens av Kemikalieieinspektionen att använda detta giftiga ämne. Varför? Vi vill ha kvar vår rena skog! skriver Kajsa Magnusson. Ellevio ger svar direkt.

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Andra elbolag har slutat med kreosot så det finns ingen anledning att ge dispenser, skriver insändarskribenten. Arkivfoto: Moa Fredholm.

Annons

Hälsinglands skogar är underbara. Men inte så länge till. Ellevio tänker använda kreosotimpregnerade stolpar för att ansluta till alla vindkraftverk som byggs. Och vi som trodde vindkraften var miljövänlig. Kreosot är en biprodukt vid stenkolsframställning. Det är är mycket giftigt för mark- och vattenlevande djur och insekter.

Det är mycket persistent d.v.s. det finns kvar i marken under mycket lång tid. Det har använts sedan 1800 talet för impregnering av stolpar till el- och telefonledningar. 2016 infördes ett förbud i hela EU mot användande av kreosot. Ellevio har fått dispens av Kemikalieieinspektionen att använda detta giftiga ämne. Varför?

För Ellevios del har det bara med ekonomi att göra. Det blir billigt. Andra elbolag har slutat med kreosot så det finns ingen anledning att ge dispenser. Och det finns många olika stolpkonstruktioner man kan använda istället. Mitt förslag är att göra som när man bygger hus. Man gjuter fast en stålsko i ett betongfundament och på det kan man fästa trästolpar. Dessa behöver då inte impregneras eftersom de inte har kontakt med jord. De blir dessutom lättare att inspektera och byta ut vid behov.

Annons

Annons

Andra elbolag har slutat med kreosot så det finns ingen anledning att ge dispenser

En vanlig trästolpe som sätts ner i marken angrips av svamp, insekter och mikroorganismer så den så småningom bryts ner. Det är det naturliga kretsloppet som vi kallar biologisk mångfald.

En kreosotimpregnerad stolpe dödar allt i sin omgivning, därför sker ingen nedbrytning. Kreosot får inte användas på mark som används för fritid och rekreation. Vi som älskar att gå i skogen och plocka svamp och bär etcetera vill ha kvar vår rena skog. Vi måste värna insekters och andra arters liv.

Hör i skrivande stund ett meddelande på radion att miljödomstolen i Nacka kommun har förbjudit sockerbetsodlarna att använda det likaså av EU förbjudna ämnet neonikotinin. En stor seger för biodlarna och framförallt miljön. På samma sätt önskar jag att miljövårdsmyndigheterna sätter ner foten och förbjuder användandet av kreosot i vår kommun.

Enligt senaste uppgifter ska Ellevio nu byta ut kreosotimpregnerade stolpar även i byarna. Man får inte använda dessa på mark som används för rekreation enligt Kemikalieinspektionen. Hur kan man då få använda dem där folk bor? Ellevio jag vill att ni tar ert ansvar för miljön, för kommande generationer.

Kajsa Magnusson

Svar direkt: Kajsa Magnussons frågor är befogade - kreosot är ett giftigt ämne. Kreosot används för impregnering av kraftledningsstolpar då det ger mycket hållbara stolpar med lång livslängd. Miljöriskerna med kreosot bedöms dock vara lokala – det vill säga i direkt anslutning till den stolpe eller som behandlats med impregneringen.

För Ellevios del är det viktigt att minimera inverkan på miljö och klimat så långt det är möjligt. Ellevio har kreosotstolpar i hela sitt nät men i takt med att delar av nätet byggs om minskar vi vårt totala bestånd av kreosotstolpar varje år.

Kemikalieinspektionen (KemI) har slagit fast att kreosotstolpar i vissa fall får användas förutom vid känsliga områden där människor vistas ofta, vattenskyddade områden och i närheten av brunnar. I sådana områden får inte heller saltimpregnerade stolpar användas. För samhällsviktiga områden som järnvägen och el- och telenäten har de bedömt att nyttan med kreosot överväger, trots de risker med kreosot som har identifierats. Det är alltså inte enbart Ellevio som fått dispens – beslutet gäller hela branschen som använder sig av järnvägsslipers och ledningsstolpar. Det finns heller inget EU-beslut som förbjuder kreosot, ett sådant skulle övervägas 2018 men sköts upp.

För Ellevios del letar vi ständigt efter sätt att minimera vår miljöpåverkan. För den typ av större nya ledningar som Kajsa Magnusson refererar till är vår sammanvägda bedömning att kreosotstolpar i dagsläget är det alternativ som har minst miljöpåverkan.

Anders Ekberg, chef Regionnät Mellansverige Ellevio

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan