Annons

Annons

Annons

Utvecklingen av Söderhamnsporten

Insändare
ÖPPET BREV: Vi säger nej till nyetableringen av Willys – och ja till lokala livsmedel

Beslutet att låta Willys etablera sig i Söderhamn är ett dåligt förankrat politiskt beslut, och strider mot en rad inriktningsmål i kommunen, skriver SOS- Ställ om Sverige, Söderhamnsinitiativet. (uppdaterad version fredag 20 september)

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

SOS- Ställ om Sverige, Söderhamnsinitiativet vill väcka debatt mot beslutet att Söderhamns kommun ska underlättar en etablering av Willys matbutiker i kommunen.

Annons

Nu har det hänt igen. Livsmedelsjätten Willys vill expandera i Söderhamn och får kommunen att betala 30 miljoner för den infrastruktur koncernen tycker att den behöver. I lokaltidningen beskriver kommunalrådet det som en ”framtidssatsning”. Veckan efter kommer den bekanta nyheten att kommunen ”går back” och måste fortsätta spara in på välfärden. Förut har medborgarna också flera gånger fått höra att de lokala livsmedelsproducenterna och mindre butikerna måste läggas ned på grund av att ekonomin inte går ihop.

Ännu mer billiga, importerade livsmedel och utbyggda köpcentrum lär inte göra situationen bättre varken för jordbrukarna eller landsbygden. Sannolikt försämras också självförsörjningen, livsmedelssäkerheten och överhuvudtaget möjligheterna att nå miljö- och klimatmålen.

Annons

Alla fakta säger nämligen samma sak: jättarnas expansion är en huvudorsak till vår tids ohållbara konsumtion, vare sig de säljer livsmedel, kläder eller möbler. Även om koncernerna gärna utmålar sig som utvecklingens företrädare så lockar de med låga priser och ett utbud som bara kan åstadkommas genom en industriell produktion och globala transporter som inte tar några större hänsyn till vare sig miljö, djur eller natur. De konkurrerar ut det småskaliga jordbruket och de lokala livsmedelsbutikerna. Och de driver på den konsumtionshets, överkonsumtion och prylfixering som är på god väg att förstöra Jorden.

Annons

Därför ifrågasätter vi grunderna för beslutet. Har kommunen överhuvudtaget gjort någon ordentlig analys av vilka följderna blir för de lokala handlarna och producenterna? Är en fortsatt koncentration av handeln till köpcentrum verkligen den framtid medborgarna i Söderhamn vill ha? Finns det ett demokratiskt stöd för att använda de kommunala skattemedlen på ett sätt som gynnar dem som redan är kapitalstarka?

Vi ifrågasätter också om stödet till etableringen av Willys är förenligt med konkurrenslagstiftningen, med Parisvtalet och med vad som står i kommunens nya översiktsplan. Är det inte en snedvridning av konkurrensen när en koncern som omsätter miljardbelopp gynnas samtidigt som det verkar vara otänkbart att stötta mindre handlare så att de kan klara sig? Hur går det ihop med målet att minska utsläppen när vi vet att livsmedelsindustrin är en av de största utsläpparna? På vilka sätt är satsningen i linje med översiktsplanens inriktning mot en grön omställning och stärkt landsbygd?

Annons

Vi är beredda att pröva det. Vi menar också att det är hög tid att på riktigt – alltså genom hur man väljer att använda skattemedlen – visa att man menar allvar med orden om hållbarhet, miljöhänsyn och en levande landsbygd. Om bara viljan och modet finns så kan man så klart välja att använda pengarna där de behövs som mest, det vill säga till välfärden, lokal handel och närproducerad mat. Det om något är investeringar i framtiden.

I stället för att låta en ohållbar så kallad utveckling fortgå föreslår vi att Söderhamn går i bräschen och blir landets första kommun som vågar säga nej till jätten och ja till en omställning som bygger på de lokala och småskaliga krafterna!

SOS - Ställ om Sverige, Söderhamnsinitiativet

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan