Annons

Annons

Annons

Debatt
DEBATT: Fokus på bränsleskatter drabbar småföretagare – med rätt förutsättningar så kan vi nå transportsektorns utsläppsmål

Nästan nio av tio företag i Sverige tycker att det är viktigt att bedriva ett hållbarhetsarbete och ta samhällsansvar. Eftersom transporter står för hela 42 procent av Gävleborgs utsläpp skulle åtgärder inom området ha stor effekt, skriver Eva Cooper, Philip Thunborg, Claes Rosengren och Karl Hillman.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Ett alltför stort fokus på bränsleskatter riskerar att drabba småföretag i Gävleborgs län, där fungerande alternativ till dagens fordon och fossila drivmedel är dyrare eller saknas helt, skriver insändaren.

Bild: TT

Annons

Transportsektorn står inför en stor utmaning i att nå utsläppsmålen för 2030. För att få till en omställning krävs att utfasningen av den gamla tekniken går hand i hand med framväxten av mer hållbara sätt att organisera produktion och konsumtion, inte minst ny teknik för fordon och drivmedel. Ett alltför stort fokus på bränsleskatter riskerar att drabba småföretag i Gävleborgs län, där fungerande alternativ till dagens fordon och fossila drivmedel är dyrare eller saknas helt.

Nästan nio av tio företag i Sverige tycker att det är viktigt att bedriva ett hållbarhetsarbete och ta samhällsansvar, enligt Företagarnas rapport ”Hållbarhet som konkurrensfördel”. Bland de företag som har en strategi för sitt hållbarhetsarbete är det främst kopplat till miljö- och klimatåtgärder. Transporter står för tre av de fem områden där företagen ser störst möjligheter att minska sina utsläpp av växthusgaser. Eftersom transporter står för hela 42 procent av Gävleborgs utsläpp skulle åtgärder inom området ha stor effekt. Val av tjänstebilar, inköp av transporter och egna transporter är något som företagen har möjlighet att påverka direkt, men för att de ska kunna ställa om krävs rätt tekniska förutsättningar och politiska prioriteringar.

Annons

Annons

För att företagen på ett enkelt, lönsamt och långsiktigt hållbart sätt ska kunna fortsätta bidra till omställningen efterfrågar vi följande:

Öka kunskapen om lokala resurser. Eftersom råvarorna som används har begränsad tillgänglighet och konkurrerande användningsområden är det viktigt att öka kunskapen om lokala resurser, vilket bland annat görs i Högskolan i Gävles projekt RATT-X (Regionala Alternativa Teknologier för Trafiken i X-län). Aktörer på olika nivåer i försörjningskedjan har viktiga roller i utmaningen att minska beroendet av fossila bränslen, och Gävleborgs län har goda förutsättningar med många stora skogsrelaterade industrier.

Ekonomiska incitament för omställningen. Kostnader är en avgörande faktor för småföretagare. En stor ekonomisk skillnad att satsa på fossilfria alternativ skulle snabbt skapa mer driv i omställningen. Fler och mer omfattande ekonomiska stimulansinsatser i form av skattenedsättningar eller bidrag till förenklade ansökningsprocesser för småföretag att investera i fossilfria alternativ behövs - framförallt i tekniksprång, energieffektivisering och fossilfria transporter. Detta kräver investeringar i en infrastruktur som möjliggör omställningen, exempelvis laddinfrastruktur, elvägar för lastbilar och gasmackar. Affärsnyttan är kärnan i småföretagens hållbarhetsarbete. Detta kan effektivt stimuleras genom inköp och upphandlingar med höga ambitioner, men med rimliga krav anpassade efter småföretagen.

Annons

Småföretagen utgör 99,4 procent av samtliga privata företag i Sverige. Deras roll i omställningen är utan tvekan stor. Med en tydlig och långsiktig prioritering gällande företagens förutsättningar finns goda möjligheter att nå transportsektorns utsläppsmål.

Eva Cooper, regionchef Företagarna Gävleborg

Philip Thunborg, näringspolitisk expert, Företagarna

Claes Rosengren, ordförande BioDrivMitt

Karl Hillman, Högskolan i Gävle, projektledare för RATT-X

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan