Annons

Annons

Annons

Coronaviruset

Debatt
DEBATT: Upphäv kommunala felsatsningar i Söderhamn nu i kristider - och prioritera krishantering!

De politiska beslutsfattarna i Söderhamns kommun fortsätter att satsa våra begränsade skattepengar " som om ingenting hade hänt". Som om saker och ting kommer att bli precis som vanligt inom en snar framtid. Allt pekar på motsatsen – inget blir som förr! skriver Lennart Renöfält för SOS - Ställ om Sverige, Söderhamnsalternativet.

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I sämsta fall går Söderhamns kommun till historien som obegripligt omedveten om händelserna i samtiden, i bästa fall som en kommun som kom till insikt och tog sitt ansvar, skriver Lennart Renöfält, ordförande SOS - Ställ om Sverige, Söderhamnsalternativet.

Bild: Catrin Brolin

Annons

Coronapandemin har på kort tid förändrat vår vardag och borde också få konsekvenser för vårt sätt att förhålla oss till framtiden. Vi står inför en situation som drabbar hela världsekonomin, som sannolikt leder till en långvarig lågkonjunktur och massarbetslöshet, och som hotar det globala varuflödet, inklusive matimporten.

När vi nu befinner oss i en av de svåraste kriserna någonsin, när allting är som mest ovisst och samhället anstränger sig till det yttersta, vad väljer då de politiska beslutsfattarna i Söderhamns kommun att lägga våra begränsade skattepengar på?

De ”satsar” närmare 40 miljoner kronor på koncernen Willys etablering, på campingen i Stenö och på ett sargbygge i en hockeyrink. Kommunledningen har också budgeterat med 5–10 miljoner för firandet av stadens 400-årsjubileum.

Annons

Som om ingenting hade hänt och som om saker och ting kommer att bli precis som vanligt inom en snar framtid. Allt pekar på motsatsen – inget blir som förr!

Annons

Vi i SOS – Ställ om Sverige anser att besluten är direkt olämpliga och oansvariga. Vi anser också att de strider mot kommunens egna inriktningsmål om en hållbar utveckling, mot upphandlings- och konkurrenslagar och mot det lagstadgade ansvar Sveriges kommuner har för invånarnas välfärd, folkhälsa och varuförsörjning i kristider.

Vi menar att Söderhamns kommun har en skyldighet att prioritera krishanteringen först och främst. Det görs redan på många sätt och vi är medvetna om att förtroendevalda, tjänstemän och anställda inom vård och omsorg i Söderhamn gör heroiska insatser varje dag. Det civila samhällets ideella krafter har också mobiliserat på ett beundransvärt sätt. Vilket visar att de skattepengar som används till det sociala arbetet behövs och är en betydligt mer angelägen investering i framtiden.

Omprioriteringar som leder oss till ett klimatmässigt och socialt hållbart samhälle måste göras omedelbart. Bland annat genom en rejäl satsning på hjälp till de mest utsatta i samhället, stöttning av civila resurser samt stöd till lokala matproducenter och ökad självförsörjning. Sådana satsningar kan dessutom skapa nya jobb för de som nu blir arbetslösa.

Kommunens skattemedel bör alltså gå till de som riskerar att drabbas hårdast av krisen och inte till att gynna en livsmedelskoncern som omsätter miljardbelopp, turismen eller subventioner till en energikrävande sport som ett fåtal har råd med. Det är en fråga om hållbarhet, social rättvisa och framsynt lokal politik.

Annons

Annons

SOS – Ställ om Sverige föreslår att det tillsätts en bred krisgrupp tillsammans med civilsamhället som tar fram konkreta förslag för att hantera krisen inom en rad samhällsviktiga områden.

Än är det inte för sent att rätta till felstegen. Vad vi gör och inte gör idag kommer att granskas och bedömas av de som får leva med följderna. I sämsta fall går kommunen till historien som obegripligt omedveten om händelserna i samtiden, i bästa fall som en kommun som kom till insikt och tog sitt ansvar.

SOS - Ställ om Sverige, Söderhamnsinitiativet

genom Lennart Renöfält, ordförande

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan