Annons

Annons

Annons

Färila

Debatt
DEBATT: Utveckla landsbygden – och ta vara på de idéer och engagemang som finns!

När staten lägger ned verksamhet i mindre kommuner är upprördheten stor hos de lokala politikerna. Men, samma kommunpolitiker går lika tondöva fram som de centrala, när det gäller att dra ned eller lägga ned kommunal verksamhet ute i byar och på landsbygd - lika ointresserade av dialog med de berörda lokalt, skriver Lennart Rohdin.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I Ljusdals kommun finns många som är beredda att jobba hårt för att främja utvecklingen i den egna bygden, inte minst i Los och Ramsjö. Där finns idéer och engagemang, skriver insändaren. Foto: Pixabay.

Annons

Många hävdar antingen av övertygelse eller av uppgivenhet att urbanisering och landsbygdens avveckling är ett ofrånkomligt resultat av globalisering, digitalisering och kanske rent av medlemskap i EU. Men, det räcker med att resa runt på landsbygden i våra närmsta grannländer - Norge och Finland - för att se att det inte behöver vara som i Sverige.

Annons

I Sverige har centralisering och urbanisering börjat tidigare och gått snabbare och längre - ett resultat av politiska beslut både centralt och lokalt. Av de 75 förslag den statliga landsbygdsutredningen lade fram 2017 för att stärka landsbygden har, som Hela Sverige ska leva nyligen visade i en rapport, bara tre (!) genomförts på snart fyra år.

Stat och kommun har ofta gått före genom att stänga ned och centralisera offentlig verksamhet. Den privata servicen har sedan följt efter, när befolkningsunderlaget sjunker.

Annons

När staten lägger ned verksamhet i mindre kommuner är upprördheten stor hos de lokala politikerna. Det berövar kommunen kvalificerade arbetstillfällen, minskar attraktiviteten för eventuella inflyttare och sänker det lokala skatteunderlaget.

Men, samma kommunpolitiker går lika tondöva fram som de centrala, när det gäller att dra ned eller lägga ned kommunal verksamhet ute i byar och på landsbygd - lika ointresserade av dialog med de berörda lokalt.

I Ljusdals kommun finns många som är beredda att jobba hårt för att främja utvecklingen i den egna bygden, inte minst i Los och Ramsjö. Där finns idéer och engagemang. Men, varje nedskärning eller avveckling av kommunal verksamhet drar undan fötterna för detta engagemang.

Det är hög tid att sätta stopp för avvecklingen av landsbygden i Ljusdals kommun – en av Sveriges till ytan tjugo största kommuner – en riktig landsbygdskommun. I nära dialog med lokala byaråd och de boende på landsbygden bör ett program för landsbygdens utveckling snarast tas fram. Kommunens tio år gamla översiktsplan är inget att luta sig mot i detta avseende. Trots fokus på ”Tätortstriangeln” glöms ju även Färila ofta bort.

Annons

I avvaktan på ett färdigt program för landsbygdsutveckling krävs ett omedelbart moratorium med stopp för all nedskärning och centralisering av kommunal verksamhet i kommunens landsbygd.

En tjänst som landsbygdsutvecklare bör åter snarast inrättas och tillsättas. En enda tjänst för att stärka landsbygden i Ljusdals kommun är inte för mycket sett till kommunens hela centrala administration.

Landsbygden ska utvecklas – inte avvecklas!

Lennart Rohdin, riksdagsledamot (fp) 1993-98

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan