Annons

Annons

Annons

Coronaviruset

Debatt
DEBATT: Krisen är inte över än – men vi måste redan börja blicka framåt

I takt med att antalet företag som påverkas negativt blir fler, stiger arbetslösheten och utanförskapet ökar. Det kan få förödande konsekvenser för Gävleborgs län. Även om krisen inte på långa vägar är över så måste vi börja blicka framåt och våga satsa för att stärka den långsiktiga konkurrenskraften i svenska företag, skriver Eva Cooper och Daniel Wiberg, Företagarna. 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bättre förutsättningar för företagande är en nödvändighet om vi vill gå stärkta ur den här krisen, skriver insändaren. Foto: Pixabay

Annons

Sedan årsskiftet har såväl den ekonomiska utvecklingen som politiken förändras dramatiskt till följd av spridningen av covid-19. Effekterna av de krisåtgärder regering och myndigheter har infört för att få stopp på smittspridningen av covid-19 har lamslagit stora delar av näringslivet och flera branscher har helt stannat av. Även om den mest akuta krisen med dramatiskt BNP-fall och skenande arbetslöshet tycks ha mattats av, är det alldeles för tidigt att ropa hej - vi är inte över ån ännu. Småföretagarsverige befinner sig i själva verket i en djup lågkonjunktur. 

Den dystra bilden bekräftas av Företagarnas årliga Småföretagsbarometer. För tredje året i rad föll den samlade konjunkturindikatorn för landets småföretagare, vilket innebär att den är på den lägsta nivån sedan 2013. Hela 19 av Sveriges 21 län har upplevt en svagare konjunktur jämfört med fjolårets mätning. Och även om Gävleborgs siffror i samma mätning var positiva jämfört med övriga landet, drabbas naturligtvis även vi av krisen.  Vi är inte en isolerad del av Sverige. Och våra medlemsföretag vittnar om svårigheter med löner, hyror och avgifter som ska betalas samtidigt som kunderna saknas och orderböckerna är tomma – även i Hälsingland.

Annons

Annons

Läs också: Lista: Här är de stora konkurserna hittills 2020 – corona pekas ut som orsak

Besöksnäringens sommar har varit starkare än vad många var rädda för. Men de utländska turisterna ”kan man räkna på en hand” som en företagare i Strömsbruk uttrycker det. För företag som driver konferensverksamhet kommer hösten bli tuff, med fortsatta rekommendationer om hemarbete och begränsade sociala kontakter. Få branscher och företag kommer helt klara sig undan krisen. För företagarna själva handlar det ofta om personliga tragedier, när den verksamhet som man under flera decennier har byggt upp raseras på kort tid.

I takt med att antalet företag som påverkas negativt blir fler, stiger arbetslösheten och utanförskapet ökar. Det kan få förödande konsekvenser för Gävleborgs län. Det finns ett skriande behov av långsiktiga strukturreformer som stärker Sveriges och svenska företags konkurrenskraft behöver många av de regelförenklingar och insatser som gjorts under rådande kris i någon form förlängas.

Annons

Även om krisen inte på långa vägar är över så måste vi börja blicka framåt och våga satsa för att stärka den långsiktiga konkurrenskraften i svenska företag. Tre reformområden: 

Annons

· Minskad regelbörda för företag

· Lägre beskattning av företag och företagare

· Sänkta kostnader för att anställa och förbättrad tillgång till kompetent arbetskraft

De senaste åren har alltför många ansvariga politiker visat på allvarlig okunskap om företagandets villkor. Sverige är beroende av en politik som främjar entreprenörskap och företagande. Bättre förutsättningar för företagande är en nödvändighet om vi vill gå stärkta ur den här krisen. Det innebär fler jobb, ökad tillväxt och välfärd, och fler människor som förverkligar sin dröm som företagare!

Eva Cooper, regionchef, Företagarna Gävleborg

Daniel Wiberg, ekon.dr. chefsekonom Företagarna

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan