Annons

Annons

Annons

Debatt
DEBATT: Alla måste få möjligheten till en egen husläkare

Allmänheten önskar i stor utsträckning att få träffa samma läkare när man besöker sin hälsocentral. I en studie med cirka 2 000 deltagare, uppgav sex av tio att de inte har en ”fast läkarkontakt”, det vill säga att de inte träffar samma läkare vid vårdbesöken. Vi Liberaler har jobbat för husläkare sedan 1970-talet, skriver Hasse Backman och Helena Englund.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Med fast husläkare ökar också möjligheterna att ersätta fysiska besök med besök över nätet, skriver Hasse Backman och Helena Englund, Liberalerna.

Bild: Björn Hanérus

Annons

Vården ska flyttas närmare människorna. Alla patienter ska få möjlighet att lista sig hos en egen fast husläkare på vårdcentral, och först ska detta byggas ut för äldre med stora vårdbehov. Varje läkare ska ansvara för sina patienter och samordna den övriga vård som de kan behöva. Det förbättrar kontinuiteten för patienterna och gör vården mer effektiv. Förebilden är inte minst de norska och danska fastläkarmodellerna, där varje läkare har omkring 1 200 patienter – ungefär hälften jämfört med en svensk läkare. Hälso- och sjukvårdslagen bör förtydligas så att detta gäller även i Sverige.

Vårdvalet i primärvården har ökat tillgängligheten. Det ger ett bra bemötande och gör att patienter får vård snabbt och smidigt. Vi Liberaler har jobbat för husläkare sedan 1970-talet.

Annons

Hälsocentralen fungerar som en första vårdnivå för patienter som har sjukdomar och åkommor som inte är av direkt akut karaktär. Läkarna på hälsocentralen har dessutom ofta ett övergripande och samordnande ansvar för sina patienter och kan vid behov remittera till andra specialister för utredning och vård. Alla ska ha rätten till att få en egen husläkare. Allmänheten önskar i stor utsträckning att få träffa samma läkare när man besöker sin hälsocentral. I en studie med cirka 2 000 deltagare, uppgav sex av tio att de inte har en ”fast läkarkontakt”, det vill säga att dom inte träffar samma läkare vid vårdbesöken.

Annons

Den fasta husläkaren ska ges ett medicinskt helhetsansvar och ha den samordnande rollen. Generellt sett har för närvarande primärvårdens läkare inte tillräckliga förutsättningar att ta den samordnande rollen, som är speciellt viktig då det gäller äldre patienter samt patienter med flera diagnoser. Orsakerna kan spåras till att primärvården bland annat präglas av ett otydligt mandat.

Med fast husläkare ökar också möjligheterna att ersätta fysiska besök med besök över nätet. Eftersom läkaren har lärt känna sina patienter blir det lättare att bedöma när det räcker med ett digitalt möte. Viktigt i digitaliseringen är att vi använder dom digitala verktygen på rätt sätt så att digital teknik förenklar processerna tillsammans med vårdpersonalen och inte att man ersätter vårdpersonal med den digitala tekniken.

Liberalerna vill att den fasta husläkaren ska ges ett medicinskt helhetsansvar och ha den samordnande rollen. Att juridiskt reglera frågan om medicinskt ansvarig husläkare inom primärvården och koppla läkarens uppdrag att ta ett integrerat medicinskt ansvar till motsvarande befogenheter bör utredas skyndsamt.

Annons

I den digitala framtiden ska du inte bara kunna välja vilka läkare du träffar utan också hur. Vårdgivare ska erbjuda lika bra digital tillgänglighet som fysisk. Den moderna vården måste möta framtiden och erbjuda vårdpersonal en modern it-arbetsmiljö. Och den moderna vården måste möta invånarnas berättigade krav och förväntningar på tillgänglighet och valfrihet – även digitalt.

Helena Englund (L) gruppledare Regionfullmäktige

Hasse Backman (L) regionråd i opposition Gävleborg

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan