Annons

Annons

Annons

Debatt
DEBATT: God vård är lokal och regional – använd inte pandemin som argument för ett förstatligande

Närhetsprincipen är nyckeln till att utveckla svensk sjukvård. Det kräver ökad samverkan regioner och stat - men utesluter ett förstatligande. De röster som nu passar på att, med pandemin som förevändning, kräva ökad statlig styrning av vården är på villovägar, anser företrädare för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Framtidens vård ska bedrivas nära patienten och med stort inflytande från patienten, skriver insändaren. Foto: andreas160578 från Pixabay

Annons

De som önskar att all vård i hela landet ska styras från Stockholm, är skyldiga att fördjupa sina argument. Vad i svensk sjukvård blir bättre av att ett statsråd ersätter 21 regionstyrelseordföranden, hur förbättras den demokratiska insynen av att cirka 4 500 förtroendevalda ersätts av en regering och en handfull generaldirektörer? Blir det fler sjukhus, vårdcentraler, läkare och sjuksköterskor med en statlig huvudman?

Det svenska modellen bygger på flernivåstyre, samverkan mellan lokal och regional nivå å ena sidan och den nationella nivån å andra sidan – med respekt för parternas roller. Det bygger på att medborgarna har insyn och möjlighet att påverka sina förtroendevalda även mellan val. Drömmen om ”förstatligande” är den svenska varianten av ”en stark ledare” som pekar med hela handen. Vem står som förebild för statlig ”rättvisa och jämlikhet” från norr till söder? Polisen? Arbetsförmedlingen? Försäkringskassan? Få statliga myndigheter får annat än svaga betyg när medborgarna rankar service och bemötande.

Annons

Annons

Sveriges regioner har visat en oerhörd styrka under pandemin. Under extrema förhållanden har ansvariga politiker, tjänstepersoner och vårdpersonal ställt om vården för att möta och bekämpa covid-19, bland annat fördubblades kapaciteten inom intensivvården. Regionerna har gemensamt, och i samverkan med kommuner tagit initiativ när tid inte funnits för att invänta staten.

Att använda pandemin som argument för ett förstatligande är inte rationellt. Förändringar av genomgående karaktär måste utgå från andra grunder än det undantag och katastrofläge pandemin är. Det är dock inte samma sak som att pandemin inte ger oss lärdomar i arbetssätt samt styrning och ledning, som kommer att förändra. De digitala kliv, som både profession och medborgare har tagit, är här för att stanna.

Framtidens vård ska bedrivas nära patienten och med stort inflytande från patienten. Det betyder nya arbetssätt för vården, från sjukhus till vård i hemmet för de som önskar. Nära vård, mobila vårdteam och olika digitala lösningar skapar en närhet som staten av naturliga skäl inte klarar.

Staten har en viktig roll genom ett övergripande ansvar för lagstiftning och tillsyn. Men att utforma vård och omsorg efter lokala och regionala behov och förutsättningar klarar den inte. Pandemin är ett exempel på det, den har drabbat landet olika och därmed ställt olika krav på insatser. En jämlik vård når vi genom lokalt anpassade insatser och inte genom att göra likadant för alla oavsett behov.

Annons

Vi har ett robust system med förmåga att klara stora påfrestningar. Kapacitetsökningarna, omställningarna och utvecklingssprången som tagits under det gångna halvåret visar vilken kraft som finns i svensk hälso- och sjukvård.

Historiskt har Sverige klarat kriser tack vare den lokala och regionala nivån. Framtidens vård är lokal, för att medborgarnas vardag och behov är lokal och regional.

Anders Knape, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Carola Gunnarsson, 1:e vice ordförande Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Anders Henriksson, 2:e vice ordförande Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan