Annons

Annons

Annons

Debatt
DEBATT: Vården måste nutidsanpassas så att den blir hållbar och tillgänglig för alla

En närliggande vårdmottagning ska finnas tillgänglig för alla som är i behov av den, oavsett om man bor på landsbygden eller i någon av de större orterna. Men förutsättningarna för länets vårdgivare att bedriva sina mottagningar är idag olika beroende på vart man är verksam och vilken storlek det är på hälsocentralen, skriver flera företrädare för Centern.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I processen med att ta fram en mer nutidsanpassad hälsovalshandbok, har några infallsvinklar varit extra viktiga. Det ska bland annat finnas en läkarmottagning och sjuksköterskemottagning på våra hälsocentraler med fysisk närvaro, skriver flera centerpartister.

Bild: TT, Arkivbild

Annons

Från norr till söder i vårt län finns idag ett brett utbud av hälsocentraler, både privata och offentliga. Detta breda utbud av vårdgivare berikar oss och är något vi måste värna om. På så vis skapas flera valmöjligheter och större tillgänglighet för medborgare till vården. Men förutsättningarna för länets vårdgivare att bedriva sina mottagningar är idag olika beroende på vart man är verksam och vilken storlek det är på hälsocentralen.

En närliggande vårdmottagning ska finnas tillgänglig för alla som är i behov av den, oavsett om man bor på landsbygden eller i någon av de större orterna. Handboken för hälsoval är dokumentet som styr våra hälsocentraler i Gävleborg. Därför är det viktigt, både för patienten och vårdgivaren, att handboken är utformad så att den svarar upp mot dagens vårdbehov och efterfrågan på flexibilitet.

Annons

Annons

Läs också artikeln: Hälsocentraler slipper krav på öppettider – behöver inte ha läkare på plats varje dag: "Ska inte bli sämre vård"

I processen med att ta fram en mer nutidsanpassad hälsovalshandbok, som i större utsträckning skapar förutsättningar för en mer personcentrerad och närliggande vård för medborgarna i vår region, har några infallsvinklar varit extra viktiga.

För det första. Det ska finnas en läkarmottagning och sjuksköterskemottagning på våra hälsocentraler med fysisk närvaro. Det innebär att vårdgivaren ska erbjuda fast läkarkontakt och/eller fast vårdkontakt. Även tillgängliga läkare och sjuksköterskor med specialistkompetens är en självklarhet där det krävs, oavsett om vårdgivaren är offentlig eller privat. Möjligheten till fast vårdkontakt är lagstadgat.

För det andra. Våra mindre vårdgivare på landsbygden så väl som i städerna måste ges bättre möjligheter att fortsätta bedriva och utveckla sin verksamhet. Genom att överlåta ansvaret till vårdgivaren att i större utsträckning själv ansvara för sina öppettider och sin bemanning skapas en bättre flexibilitet, något som är viktigt för flera av våra mindre hälsocentraler. Detta förutsätter självklart att man uppfyller den vårdgaranti som finns och tillgodoser medborgarnas behov. På det sättet garanterar vi en fortsatt närvaro i alla delar av Gävleborg.

Annons

Annons

För det tredje. Det är viktigt att vi värnar den tekniska utvecklingen och nyttjar de fördelar som digitaliseringen medför. Digitala vårdrum och digitala vårdmöten kommer finnas som ett komplement för att stärka och förbättra den redan befintliga och ordinarie vården.

Slutligen så är tilliten till våra vårdgivare en central faktor för hur vi kommer strukturerar upp vården. Alla medborgare i Gävleborg har en vårdgaranti, vilket innebär att man ska kunna göra besök och få vård inom en viss tid. Den personal som idag jobbar ute i verksamheterna är också de som har bäst insikt och kompetens i hur vårdbehov på lämpligast sätt kan tillgodoses. Därför måste tillitsstyrningen bli mer genomgripande för vården i vårt län.

Magnus Svensson (C), regionråd, ordförande hälsovalsutskottet

Per-Ewert Ohlsson-Björk (C), vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden

Anette Olsson (C), gruppledare

Joakim Westlund (C), vice gruppledare, ersättare hälso- och sjukvårdsnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan