Annons

Annons

Annons

Annons

Ljusdal

Insändare
INSÄNDARE: Vem står för kostnaden av nya demensboendet i Ljusdal?

Debatten om ett nytt demensboende i Ljusdal fortsätter. Kurt L Rådlund, ordförande i Hennan PRO, drar slutsatsen att det är enbart i Ljusdal som centralort man anser att ett vårdbehov kommer att uppstå. Han ställer sig också frågan: Vem ska stå för kostnaden av det nya boendet?

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Är det bara centralorten som har ett vårdbehov?, undrar Kurt L Rådlund.

Bild: Carole Tärnudd, Arkivbild

Annons

Att kommunen har problem med sin ekonomi är något som bland annat har påtalats i tidningar ett antal gånger. Besparingar är av nöden tvunget. Skatteintäkterna behöver ökas, då de under ett antal år har minskat. Invånarantalet har kontinuerligt minskat. Detta är något som inte kan åtgärdas genom neddragningar.

Läs också: Ritningar för vård- och omsorgsboende presenteras – politikerna oense: "Jag känner mig överkörd"

Det behövs konkreta satsningar framåt. Det behövs en ordentlig översyn av verksamheter. Tidigt våren 2020 skickades en förfrågan ut om behovet av ett nytt demensboende i Ljusdal. Det skulle innehålla minst 60 platser och stå färdigt 2022. Att hitta tomtområden för den typen av verksamhet och för det föreskrivna antalet, var inte det lättaste.

Annons

Annons

Två tomter föreslogs dock, som ansågs likvärdiga, Östernäs och Gärdeåsen. Vissa förordade Gärdeåsen, andra Östernäs. Frågan om vilka boendet var avsett för, besvarades med att det skulle betjäna Ljusdal som centralort. Frågan om vad som skulle hända med övriga kommundelar, besvarades med att där fanns än så länge inga planer. På frågan om hur antalet platser bestämts, blev svaret att det var den stora ökningen av äldre, det vill säga 80 plus, som förväntades.

Frågorna är i och med detta: Kommer vårdbehovet akut öka? Och varför just 60 platser? En utvärdering behövde göras, i och med att förslagen inte enhälligt pekade på enbart en tomtplacering. Fredagen 18 september redogjorde Richard Brännström, VD för Ljusdalshem, för resultatet. Utvärderingen hade gjorts med ett program som underlag.

Program? Något sådan fanns inte bifogat i remissförfrågan. Enligt programmet var dock önskemålet en gemensam innergård och allt i ett plan. Önskemålet hade setts som ett krav. Det kunde uppfyllas, enbart delvis, på Östernäs. Byggnaden där svarade dock enbart för 40 kunder.

Frågorna är i och med detta: Kommer vårdbehovet akut öka? Och varför just 60 platser?

Enbart så kunde programmet/kravet uppfyllas. Det märkliga är att den föreslagna byggnaden har då fått samma utseende som den byggnad som redovisats i den nya planen för Östernäs. Ett sammanträffande? Beträffande Gärdeåsen kunde en byggnad för enbart 20 kunder med samma förutsättningar som programmet erbjudas. Detta beroende på att tomten var sluttande sades det.

Annons

Den byggnad som redovisades var en del av byggnaden på Östernäs. Att byggnaderna skulle utformas exakt likadant för de två tomterna fanns inte i vare sig programmet eller remissförfrågan. Tomten Gärdeåsen behöver dessutom detaljplaneras, vilket tar cirka två år. Det innebär att 2022 visade sig bli en utopi. Den uppgiften fanns inte heller i remissförfrågan.

Annons

Det innebär att tomterna inte var likvärdiga, som angetts. Det kan konstateras att Östernäs var den tomt som redan i initialskedet hade utsetts som platsen för det nya boendet. Om Östernäs kan bebyggas med ett äldreboende, innebär det en start för bebyggelsen på hela området som medför att intresset kommer att öka. Eventuella kunder kommer därmed i andra hand.

Frågorna kvarstår dock: Var ska hyresgäster, affärsidkare, komma ifrån? Ska neddragningar i kommunen tvinga folk i övriga kommundelar att flytta till Ljusdals centralort? Det intressanta är också att programmet för det nya boendet har setts som ett krav och inte som ett önskemål.

Byggnaderna skulle kunna utformas annorlunda. Tomternas form och topografi är det som bestämmer en presumtiv byggnads utformning utan att ge avkall på innehållet. Ibland behövs kompromisser, åt båda håll.

Av de svar som jag lyckats erhålla, kan slutsatsen dras att det är enbart i Ljusdal som centralort där ett vårdbehov kommer att uppstå. En fråga är också vem som står för kostnaden av det nya boendet, nu då neddragningar är ordet för dagen, just på grund av ekonomi?

Kurt L Rådlund, ordförande Hennan PRO, ord. Ledamot KPR

Annons

Annons

Till toppen av sidan