Annons

Annons

Annons

Annons

Ljusdal

Insändare
INSÄNDARE: Yttrande angående placeringen av nytt demensboende

Sune Öster har svårt att se att ett demensboende på Östernäs kommer att bli en dragkraft för områdets utveckling.

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Ett demensboende på Östernäs kommer inte hjälpa till att utveckla området, menar Sune Öster.

Bild: Arkivbild, Christer Nilsson

Annons

Den 19 augusti 2019 sändes ett mejl till oss ledamöter inom KPR med en kartbild på de angivna områden, totalt nio som delgivits en arbetsgrupp bestående av politiker från omsorgsnämnden samt ett antal tjänstemän.

Av de nio förslagen vaskades två fram, Östernäs respektive Gärdeåsen. Alla förslag låg inom Ljusdals tätort. Vi inom KPR (kommunal pensionärs rådet) med representanter från PRO, SPF och SKPF lämnade ett remissvar till omsorgsnämnden där vi ifrågasatte varför andra alternativ till placering inte utretts vid eventuellt befintliga äldreboenden.

Annons

Annons

Endast Nore demensboende fanns med på listan över tänkta förslag. Men den information vi fick var att det inte fanns tillräckligt med mark till detta stora bygge. Detta verkar märkligt när kommunen äger marken fram till Humlegårdsvägen, så markfrågan kan inte vara orsaken.

Det förslag som nu ligger på kommunstyrelsens bord kommer upp till eventuellt beslut den 1 oktober. Vi inom KPR kräver att beslutet skjuts upp, så att en ny förstudie görs med flera förslag som underlag för beslut. Enligt KPR är Östernäs det mest olämpliga stället att placera denna byggnad på.

Problemet med Östernäs, som vi ser det, är närheten av järnvägen med dess buller, främst vid vistelse utomhus samt vid passerandet av järnvägsövergången. När hela Östernäs är utbyggt kommer inte detta område att bli tillräckligt lugnt för denna typ av boende.

Förslaget som ligger på kommunstyrelsens bord är nog snarare den att en byggnation måste ske på detta område, även om det är lämpligt eller inte för demensboende. Markytan som kommer att upptas av detta stora bygge är runt cirka 6000 kvadratmeter. Nog kan väl denna stora markyta utnyttjas på ett mer kommersiellt sätt, kommunen behöver tillgång till attraktiv mark för att locka intresserade att investera.

Att bygget av ett demensboende skulle vara en dragande kraft för områdets utveckling har vi svårt att se. Många kommuner skulle vara i rus av lycka om man hade tillgång en sådan mark i centralorten. Men det verkar inte våra styrande politiker bry sig det minsta om.

Sune Öster, ordinarie ledamot i KPR för SPF

Annons

Annons

Till toppen av sidan