Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
INSÄNDARE: Det fanns de som tvivlade på att tobak var farligt för hälsan – mönstret går igen i klimatdebatten

Hur kan det komma sig att annars kloka och begåvade människor vägrar att ta till sig fakta som vi ser belägg för dagligen? Det måste ligga i någons intresse att sprida tvivel och osäkerhet. Man kommer osökt att tänka på frågan om tobakens skadeverkningar, skriver Bengt Bengtsson.

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Forskning har med tiden bekräftat och styrkt sambandet mellan tobaksrökning och en rad andra sjukdomar. Ändå kunde man så sent som på 80-talet höra människor säga att: ”Det är väl inte helt klarlagt. Det finns ju så mycket annat som har betydelse”, skriver insändaren

Bild: Arkivbild

Annons

Det är nu fastslaget med så stor sannolikhet man kan begära att den pågående globala uppvärmningen orsakas av människan, i första hand koldioxid som härrör från förbränning av kol och olja. Så länge inga nya revolutionerade rön kommer i dagen är det i princip inget att diskutera. Ändå finns det fortfarande en del människor som hävdar att klimatforskarna har helt fel. Dessa så kallade klimatskeptiker eller klimatförnekare har aldrig några vekliga forskningsrön att uppvisa, utan man hänvisar till någon trovärdig person som uttrycker osäkerhet. Hur kan det då komma sig att annars kloka och begåvade människor vägrar att ta till sig fakta som vi ser belägg för dagligen? Det måste ligga i någons intresse att sprida tvivel och osäkerhet. Man kommer osökt att tänka på frågan om tobakens skadeverkningar.

Annons

Annons

Redan i början av 1950-talet kunde läkare i USA se att det fanns ett samband mellan tobakssrökning och lungcancer. Ytterligare forskning har med tiden bekräftat och styrkt sambandet mellan tobaksrökning och en rad andra sjukdomar. Ändå kunde man så sent som på 80-talet höra människor säga att: ”Det är väl inte helt klarlagt. Det finns ju så mycket annat som har betydelse”. De stora tobaksjättarna spenderade stora belopp på desinformation och nedtoning av riskerna. Under tiden fortsatte människor att dö i förtid av tobaksrelaterade sjukdomar. I dag räknar man med att en vanerökare i snitt kortar av sitt liv med 10 år, kanske mer.     

De stora oljebolagen i samarbete med relaterade industriintressen som till exempel  bilindustrin spenderar betydligt mer på ”information” som går ut på att tona ner fossila bränslens klimatpåverkan än forskning om alternativ. Åter samma mönster; man kan inte förneka klimatpåverkan av koldioxiden, men man kan sprida tvivel och osäkerhet och leta svagheter i den enorma mängd forskning som finns i ämnet idag. Under tiden fortsätter människor att göra semesterresor till andra sidan jordklotet i stora flygplan. Vad ska vi skylla på när vi blir ställda mot väggen av framtida generationer. Det är väl inte så att vi inte visste något?

Bengt Bengtsson

Annons

Annons

Till toppen av sidan