Annons

Annons

Annons

Annons

Gävleborgs län

Insändare
INSÄNDARE: Bättre och säkrare vägar behövs – inte hastighetssänkningar

Satsa på trafiksäkerhet och underhåll i stället för att sänka hastigheten på riksväg 50. Det skriver Centerpartiet i en insändare.

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Vi från Centerpartiet säger klart och tydligt nej till de hastighetssänkningar som finns utpekade i Trafikverkets förslag gällande riksväg 50 och på E4, lika som tidigare på riksväg 83.

I stället för vägförbättrande åtgärder vill Trafikverket nu sänka hastigheten på undermåliga och trafikfarliga partier. Det är inte acceptabelt. Vi kräver i stället att det görs rejäla satsningar på trafiksäkerhet och underhåll.

Annons

Annons

Bild: Felicia Andersson

Satsningar som bör innefatta exempelvis mitträckesseparering, viltstängsel och säkrare korsningar. Vår region är mycket beroende av transporter där exempelvis både besöksnäringen och skogsindustrin behöver en snabb och säker infrastruktur. Viktiga näringar som bidrar till Sveriges välstånd, här är vägarna extra viktiga eftersom infrastruktur för andra transportslag saknas.

Sänkta hastigheter ger också längre pendlingstider som snabbt leder till krympande arbetsmarknadsregioner. Arbetsmarknadsregionen utmed riksväg 50 är ett av länets mest populära pendlingssträckor, både för privatbilism samt kollektivtrafik med buss. De samhällsekonomiska kostnaderna för Sverige och Hälsingland riskeras därför att bli stora.

Låga underhållsbudgetar och eftersatt skötsel ska inte lösas med sänkta hastigheter. Det kräver i stället upprustning och utbyggnad av regionens vägnät. Trafikverket måste nu göra om och göra rätt. Satsningar som leder till både förbättrad tillgänglighet och trafiksäkerhet i Hälsingland behöver prioriteras, inte hastighetssänkningar.

John-Erik Jansson (C) kommunstyrelsens ordförande Söderhamn

Bengt-Olov Renöfält (C) gruppledare Bollnäs

Hans Jonsson (C) distriktsordförande Gävleborg

Annons

Annons

Till toppen av sidan