Annons

Annons

Annons

Annons

Hudiksvall

Insändare
REPLIK: Regeringens miljarder är konstgjord andning – svaga företag försvinner ändå

Frida Demervalls beskrivning av företagarnas roll i det svenska samhället är kryddad med en övertro på företagandet som samhällsbärare, skriver Sören Molander i en replik.

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Läs Frida Demervalls ledare: Inte bara statens ansvar att företagen överlever – kommunerna måste också dra sitt strå till stacken

Ledarskribenten borde lyfta blicken och se Hudiksvalls kommuns bristande infrastruktur vid Medskog, skriver Sören Molander.

Bild: Elias Olsson

Annons

Annons

Tyvärr Frida Demervall är din beskrivning av företagarnas roll i det svenska samhället kryddad med övertro på företagandet som samhällsbärare.

Regeringens extrabudgetar uppgående till mer än 100 miljarder för att stödja mer eller mindre lönsamma företag känns helt overkligt, vad får samhällets skattebetalare tillbaka i slutändan, förmodligen ingenting. Regeringens miljarder är nog närmast att betrakta som konstgjord andning, svaga företag försvinner ändå, förr eller senare i konkurser som kostar samhället stora pengar.

I svåra tider Frida Demervall skall samhället investera nationella skattemedel i infrastruktur för att stå framtida rustad och stark och därmed samtidigt upprätthålla sysselsättningen, speciellt nu när arbetslösheten är hög, det vill säga gott om arbetskraft.

6-7 årtionden i följd med ringa och njugga återinvesteringar ur den nationella skattekakan till landet utanför Storstockholm, i synnerhet Norrlands, skogslänens, gruvornas och vattenkraft kommunernas infrastruktur har förhindrat tillväxt och företagande, allt är eftersatt ute i landet, samtidigt som hundratals miljarder ur den nationella skattekakan slussas ut över Storstockholm till översysselsättning med ekonomisk tvångsinflyttning som följd.

Ledarskribenten borde lyfta blicken och se Hudiksvalls kommuns bristande infrastruktur i Medskog och stationsområdet. Trafikplatsen och korsningen vid riksväg 84 och E4 är ett statligt ansvar som skall betalas med nationella skattemedel, nybyggt och undermåligt för ringa skattepengar, ovårdat och fult. Vem vill etablera sig som företagare i den bakgårdsliknande miljön som Medskog och stationsområdet erbjuder?

Sören Molander

Svar direkt:

Sören, du lyfter många och viktiga frågor som jag hoppas kunna återkomma till på ledarsidan framöver.

Frida Demervall

Annons

Annons

Till toppen av sidan