Annons

Annons

Annons

Gävleborgs län

Debatt
INSÄNDARE: Alla barn har rätt till trygghet

Vad är mer akut än ett barn som far illa? Alla barn har rätt att få växa upp i en trygg miljö utan våld och övergrepp. För många barn är det här tyvärr långt ifrån verkligheten. Lilla Hjärtats öde finns färskt i vårt minne, skriver Kristdemokraterna i Region Gävleborg.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Lili André, KD.

Bild: Helena Björklund

Annons

De senaste tio åren har antalet anmälda misshandelsbrott mot barn ökat med hela 32 procent (brå.se). 25 500 misshandelsbrott mot barn anmäldes under förra året och mörkertalen antas vara omfattande. De flesta anmälningar görs av skola, socialtjänst eller närstående. Avsevärt färre anmälningar kommer från sjukvården. Socialstyrelsen har vid flera tillfällen påpekat att vården underrapporterar. Forskning visar att de minsta barnen som får de allvarligaste skadorna från misshandel har varit i kontakt med vården flera gånger.

Annons

Annons

Barnskyddsteam finns i nära hälften av landets regioner, Region Gävleborg är inte ett av dessa. Barnskyddsteamen är multidisciplinära och fungerar som kompetenshöjande och som stöd till hela sjukvården, för vårdpersonal som fattat misstanke och behöver vägledning. Teamen bistår alltså vårdkedjan för en smidig samordning av alla insatser. Dessa team kan bidra till ett stärkt medicinskt omhändertagande och att vårdens resurser länkas samman med andra myndigheter så att utsatta barn får rätt hjälp i rätt tid.

Utsatta barn ska kunna lita på att samhället finns där och träder in när hjälpen behövs. Vi Kristdemokrater anser att vi behöver göra mer för att utveckla ett starkare skydd för utsatta barn och unga, i hela landet, så även i Gävleborg. Vi föreslog därför regionfullmäktige i en motion att barnskyddsteam bör inrättas för att säkra detta arbete. En ambitionshöjning som S,C, V och MP-majoriteten inte anser att behövs.

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande anser att Region Gävleborg redan gör tillräckligt. Det är farligt att slå sig för bröstet och vara nöjda, då riskerar arbetet att bli sämre. Kristdemokraterna menar att vi hela tiden måste förbättra arbetet och att barnskyddsteam kan samordna det som redan görs. Så länge barn fortsätter att fara illa kan vi inte nöja oss! Att upptäcka övergrepp och anmäla i tid kan ytterst vara skillnaden mellan liv och död, därför är det verkligen bekymmersamt att inte majoriteten vill intensifiera detta arbete!

Annons

Annons

Kristdemokraterna i Region Gävleborg

Jennie Forsblom

regionråd i opposition

Peter Åkerström

gruppledare, ledamot regionfullmäktige

Lili André

ledamot regionfullmäktige

Lars Österberg

ledamot regionfullmäktige

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan