Annons

Annons

Annons

Jättendal

Insändare
INSÄNDARE: Skall Nordanstig "Skita ner Mellanfjärden" totalt?

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

2010 genomfördes, efter initiativ från Sven Norman i Bäling, en vattenkvalitets och strömnings undersökning av vattenområdena i Mellanfjärden. Sweco som fick uppdraget konstaterade att utsläppen från Mellanfjärdsverket 80 procent av tiden hamnade i Norra Fjärden i stället för i Bottenhavet som det var tänkt enligt projektering.

Det behövs bättre vattenrening till Mellanfjärden anser insändarskribenten.

Bild: Roxanne Nilsson

Annons

Annons

Norra Fjärden, ett begränsat vattenområde med lång omsättningstid, 25 dagar. Förutom denna belastning tillkommer dessutom via Edsmyrån som mynnar ut på samma plats ytterligare belastning på Norra Fjärden, till och med större eftersom utsläppen från Jättendalsverket är 3 gånger högre av rent kväve årligen, 2500 kg. Detta innebär att Norra Fjärden årligen tillförts minst 2640 kg rent kväve, sedan verken i Jättendal och Mellanfjärden togs i bruk i början av 1970-talet.

Förutom att man håller på att förstöra ett av kommunens mest attraktiva exploateringsområden har man samtidigt lagt en död hand över Mellanfjärdens möjligheter för vidare utveckling, man är också på väg att ta död på bottenmiljön i Jättendalssjön samtidigt som man omöjliggör badplatsen i Vik.

Miljökontoret har ansvar för recipientkontrollen vid de olika verken, men kontrollen har överlåtits på central verksamhet och sker långt ute till havs.

Varför händer inget? Kännedom om problemet har funnits sedan 2010. Kommunalråd och ansvarig för "Teknik och Hållbarhet" har på plats tagit del av problemen men en fortgående medveten grov miljöförstöring fortsätter.

Miljökontoret avfärdade fjolårets anmälan med att kalla det "Alger och Sjödynga" och deras lösning var, "låt inte hundar dricka vattnet och låt inte barnen bada i detta område" spreds som upplysning i en annons. Märkligt förslag till lösning!

Varför vill ingen ta tag i problemet?

Håkan Larsson

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan