Annons

Annons

Annons

Gävleborgs län

Insändare
INSÄNDARE: Lösningen ligger längre ut

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Vill man bygga vindkraft på krångligaste sätt lastar man alla prylar på båt och åker precis ut ur hamn. Vill man bygga vindkraft så att det stör som mest parkerar man förmodligen 10 km ut från land. En mil ut hörs kraftverken kanske som bäst på det akustiskt hårda vattnet. Och syns från omgivande skärgård, kustband och inland.

Det är förstås mycket enklare att bygga på land. Men motståndet finns ju också där. Det sämsta vore att börja tjafsa med varandra om var vindkraften ska stå. Särskilt som det finns en uppenbar lösning som borde attrahera flertalet sakägare.

Svea Wind Offshore och WPD exploaterar längs Gävleborgs kust. Av flera pågående projekt – pedagogiskt framställda på nätet – måste två anses särskilt intressanta för medborgare och politiker.

Annons

Bild: Gunnar Stattin

Annons

WPD projekterar vid Eystrasaltbanken, ca 60 km utanför Hudiksvall. Parken förväntas producera ca 13,5 TWh el per år. Det motsvarar nästan 10% av den årliga svenska elproduktionen, eller 100% av den el som krävs för att elektrifiera den svenska personbilsflottan, enligt WPD.

Ca 50 kilometer utanför Söderhamn planerar samtidigt Svea Vind Offshore för en annan vindkraftspark, Sylen. Den årliga elproduktionen härifrån uppskattas till hela 19 TWh.

Sammanlagt handlar det om ca 500 kraftverk som alltså genererar ca 32,5 TWh el per år, eller tio Storgrundet. Som jämförelse låg Sveriges totala energiförbrukning 2020 på 158,8 TWh. Eystrasalt och Sylen skulle alltså leverera 20% av landets totala förbrukning.

En invändning mot etableringar längre ut är långa anslutningar till nätet i land. I dagsläget är dock detta problem precis lika stort för anslutning av vindkraft närmare kusten, då stamnätet på land är underdimensionerat. Svenska kraftnät kan heller inte lova ökad kapacitet före 2040.

En uppenbar lösning är en sjökabel i nord-sydlig riktning, som går i land i norra Uppland. Här finns också Forsmarks kärnkraftverk med svängmassa för att balansera den lättflyktiga vindkraften. På vägen skulle en sjökabel även kunna hämta upp el från etableringar på Finngrundet utanför Gävle.

Annons

Med dessa vindkraftparker har regionen gott och väl tagit sitt ansvar för förnybar energiproduktion. Gävleborg visar vägen för klimat och framtid. Övriga projekt som planeras i kustbandet ger bara skärvor i jämförelse, till ett oerhört högt pris för närmiljö och övrig regional utveckling.

Kommunpolitiker kan med gott samvete trycka på röd knapp för vindkraft i skärgården. Lösningen ligger längre ut.

Stefan Hultquist, Enskär

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan