Annons

Annons

Annons

Gävleborgs län

Insändare
Ny migrationslagstiftning gör att Sverige tappar värdefull kunskap

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Sverige har tidigare haft en stark attraktionskraft för utomeuropeiska forskarstudenter som kunnat få permanent uppehållstillstånd efter fyra års forskarstudier. Nu har migrationslagstiftningen stramats år så att det blir betydligt svårare för forskarstudenterna att få stanna.

Det gör det besvärligare för svenska lärosäten att rekrytera, dessutom sviker vi utomeuropeiska forskare som är här och nu riskerar att få lämna Sverige när de är klara med sin utbildning.

Högskolan i Gävle har traditionellt rekryterat många kompetenta forskare från hela världen. Många av dem bidrar till Sveriges starka position som forskarnation. Att Sverige ska vara ett av de främsta forsknings- och innovationsländerna är dessutom ett av forskningspropositionens uttalade mål.

Annons

Högskolan i Gävle.

Bild: Hanna Engman

Annons

För Högskolan i Gävle är de här forskarstudenternas insats ovärderlig inom alla våra fyra strategiska forskningsområden: Intelligent industri, Hållbar statsutveckling, Hälsofrämjande arbete och Innovativt lärande.

I den nya migrationslagstiftningen som infördes i juni är tidsbegränsade uppehållstillstånd huvudregel och därmed är det mycket svårare att få permanent uppehållstillstånd. Bland annat krävs kunskaper i svenska språket och att man ska kunna försörja sig genom anställning eller näringsverksamhet för att ha rätt att stanna.

Den nya lagen gäller dessutom alla oavsett tidigare tillämpning. Tidigare lagstiftning gav utrymme för forskarstuderande att få permanent uppehållstillstånd efter fyra års doktorandstudier. De nya restriktiva reglerna som trädde i kraft i juli gör att många utomeuropeiska studenter kommer dra sig för att söka sig till Sverige.

Ylva Fältholm, rektor på Högskolan i Gävle. Foto: Anders Munck

Det här gör att vi tappar talanger Sverige är beroende av för att behålla positionen som stark forskningsnation. Lagändringen gör även att Högskolans nuvarande forskarstudenter utsätts för hög stress under slutfasen av doktorandutbildningen. De har kommit till oss under förespeglingen att de skulle få möjlighet att stanna i Sverige efter sin forskarutbildning. Den här tryggheten rycks nu undan.

Annons

Annons

För Högskolan i Gävle som satsar på att bygga starkare forskningsmiljöer innebär detta att vi kommer att tappa konkurrenskraft då vi får svårare att rekrytera. Risken är också överhängande att vi mister forskarstuderande som redan påbörjat utbildningen hos oss.

Vi måste ta vara på våra utomeuropeiska forskare som vi dessutom investerat miljoner i skattemedel i. Sverige har inte råd att försämra möjligheterna att rekrytera och behålla framstående forskarnation.

Ylva Fältholm, rektor Högskolan i Gävle

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan