Annons

Annons

Annons

Bollnäs-Annefors-Gruvberget

Insändare
Äntligen pratar vi om kulturen

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Kulturen har varit på tapeten efter de senaste veckornas diskussioner och debatter kring de omstridda målningarna i kulvertarna på Gävle sjukhus. Förde de någonting gott med sig så var det den debatt som kom efteråt och vad som gestaltas i den. Vi moderater främjar att konst och kultur väcker känslor, det är i sig någonting bra.

Bild: Fredrik Björkman

Oavsett på vilken sida man står i debatten kan vi nog enas om att den inte bara väckt positiva aspekter. Ord som ”odemokratiska” har använts mot oss för att vi riktat kritik mot målningens placering. Ett oerhört starkt ord för att fulmåla sina politiska motståndare, yttrandefrihet har vi alla. Till den hör även rätten att ha åsikter om konstverk.

Annons

Annons

Vi har också kunnat läsa i Arbetarbladet om medarbetare på sjukhuset som inte vågar gå ut med namn eller bild i tidningen för att kommentera konstverket för att de är rädda för att få sparken. Det ska vara uttalat från deras chef att de på inget sätt får yttra sig om konstverket. Detta i Region Gävleborgs egna verksamheter. Det om något är fullständigt oacceptabelt och ett stort hot mot yttrandefriheten, det är någonting vi moderater aldrig kommer att kunna acceptera. Stämmer det så har vi stora problem.

Det sägs ofta att politiken ska hålla en armlängds avstånd till kulturen, trots det finns av Region Gävleborg beslutade riktlinjer i kulturplanen för vad den offentligt finansierade konsten ska innehålla. Den ska bland annat ha ett jämställdhets- och hbtq-perspektiv. Vi är självklart på inget sätt emot det, värt att notera är dock att det finns en politisk viljeriktning som inte är utanför armlängsavstånd.

Bild: Fredrik Björkman

Det politiskt tagna beslutet kring miljögestaltning, som kulverten faller under, säger att det ska skapa en trygghet och en bättre arbetsmiljö för medarbetarna. Det går ju att fråga sig om man verkligen levde upp till beslutet. Oavsett så är både Kulturplanen och miljögestaltningsbeslutet politiskt tagna beslut, det går då att fråga sig om det är att hålla armlängds avstånd och om kulturen verkligen är att betrakta som helt fri? Frågan som följer blir då om det finns outtalade regler för vilka som får ha synpunkter på konsten och kulturen och vilka som inte får det. Det här är någonting vi behöver prata mer om.

Annons

Annons

Vi moderater välkomnar den debatt som blivit, vi hoppas dock att den fortsättningsvis ska vara mer nyanserad än vad varit hittills. Vi behöver prata om kulturen, öppet och förutsättningslöst och utan rädsla för reprimander eller smutskastning.

Patrik Stenvard (M) Regionråd i opposition, Alexander Hägg (M) Regionråd i opposition

Bild: Fredrik Björkman

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan