Annons

Annons

Annons

Gävleborgs län

Debatt
Replik: Skogen viktig för omställning och vårt framtida klimat

Replik på Lilian Sjölunds ledare När landsbygden får nog avfärdas det som känslor.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I Lilian Sjölunds ledare (3/11) riktas kritik mot SVT:s granskande program ”Slaget om skogen”. Sjölund anser att de intresseorganisationer och enskilda som försvarar dagens hårt kritiserade skogsbruk, avfärdas med att det är känslor och inte fakta som styr. Sjölund menar också att det man äger värnar man.

Beslut om skogen måste grundas på fakta och inte känslor, skriver Daniel Ekblom.

Bild: Kenneth Hudd

Annons

Finns då till exempel inga tomtägare som tvättar bilen hemma och därmed släpper ut gifter och tungmetaller på sin egen mark? Kortsiktiga ekonomiska vinster och en enkel vardag har ofta företräde oavsett om man är ägare och var man bor. Och nog är det mycket känslor inblandat vad gäller dieselpriser, grantoppar och artskyddsutredningen. Skogen är dock viktig för alla, skogsägare eller ej, så beslut om vår gemensamma biologisk mångfald och framtidens klimat måste grundas på fakta och inte känslor.

Annons

Skogen är, till skillnad mot andra saker man äger, ingen vanlig ”sak” man får göra vad man vill med utan omfattas redan idag av ett regelverk. Man äger snarare en rättighet att förvalta skogen, jämförbart med att äga rätten att förvalta ett kulturmärkt hus – du får inte göra vad du vill.

Till skillnad mot intresseorganisationers och enskildas ägarintresse, måste forskning och evidensbaserad kunskap ligga till grund. Det finns enstaka forskningsrapporter som pekar på motsatsen, men huvuddelen av forskningen visar att dagens skogsbruk är ohållbart både vad gäller den biologiska mångfalden och det akuta klimatläget.

Den 22 oktober släppte Umeå Universitet rapporten, ”Minskad avverkning av skog stor nytta för klimatet”. Sammanfattningen är att minskad avverkning av skog ger stor klimatnytta på kort och medellång sikt och att ökade avverkningsnivåer ger negativa klimateffekter på både kort och lång sikt. Förklaringen är att skogen betraktas som avverkningsmogen när växande träd fortfarande fixerar stora mängder koldioxid och att kalhyggen avger koldioxid. På mycket lång sikt, mer än 100 år, kan dagens skogsbruk ge större klimatnytta. Den tiden har vi inte.

Annons

Annons

Sofia Mirjamsdotters objektiva ledare (24/10) var desto mer sansad. ”Skogen… spelar inte bara en, utan flera viktiga roller i den omställning som måste ske för att mota klimatkrisen. Roller som inte alltid är kompatibla med varandra.” Mirjamsdotter konstaterar ändå att omställningen måste ske här och nu och föreslår en stegvis omställning där vi under några år får finna oss i att avverka mindre till en högre kostnad och att skogsägare kompenseras för att de låter skogen vara en kolsänka. Det är flera partier redan idag eniga om. Klimatkrisen väntar inte på att vi ska komma överens och fatta beslut – den är redan här. Nu måste politiker, intresseorganisationer och skogsägare förstå det och komma till gemensamma framtida lösningar.

Daniel Ekblom, Naturskyddsföreningen Gävleborg

Svar direkt:

Jag har inga ambitioner att skriva objektiva ledare. Och jag tror nog Daniel Ekblom och jag är överens när det kommer till utsläpp och klimatpåverkan. Dock ställer jag mig väldigt tveksam till det planekonomiska synsättet att skogsägarna inte skulle äga sin skog. Eller att deras skogsbruk kan jämföras med någon som tvättar bilen med kemikalier på sin uppfart.

Men det åskådliggör just hur långt ifrån man är varann i debatten. Och det var exakt det min ledare handlade om. Att få skogs- och jordbrukarna, landsbygdsbefolkningen, med på tåget i stället för att förminska dem och avfärda deras faktiska levnadsvillkor.

Lilian Sjölund, pol.red

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan