Annons

Annons

Annons

Trönö

Läsartext
Trönöskolor i fokus när Matts blir doktor på landsbygdsskolor

Detta är en läsartext.

Landsbygdens skolreform och enhetsskolans genomförande kommer att bli en doktorsavhandling.

Det är universitetsläraren och läromedelsförfattaren Matts Dahlqvist, bördig från Trönö, som kommer att lägga fram sin avhandling i april vid Uppsala universitet.

Matts Dahlqvists mamma, Gun-Britt, är född och uppväxt på gården Per Nästgårds i Glamsta. Matts har genom åren vistats mycket i Trönö och har fortfarande regelbunden kontakt med bygden.

Annons

Annons

Universitetsläraren och doktoranden Matts Dahlqvist, bördig frön Trönö,  ska lägga fram sin avhandling om landsbygdsskolorna vid Uppsala universitet i april. Foto: Privat.

Han har skrivit många läroböcker, främst inom psykologi. Hans huvudsakliga sysselsättning har varit lärarutbildare vid Uppsala universitet.

Den 8 april ska han försvara sin avhandling vid Uppsala universitet. Titeln på avhandlingen är ”Landsbygdens skolreform. Den geografiska dimensionen i bygget av en enhetsskola.” Det är en fallstudie av enhetsskolans - senare grundskolans genomförande under perioden 1928-1972 i Trönö kommun. Senare Norrala. Det belyser förhållandet mellan stad och landsbygd i detta avseende och hur förverkligandet av en nationell skolreform kom att ta gestalt på den lokala nivån, i en mindre landsbygdskommun. Matts har bland annat suttit 100-tals timmar i kommunens arkiv i Söderhamn där han studerat mänger av gamla protokoll.

Många personer från bygden har också intervjuats i avhandlingen. Vid disputationsakten i Uppsala kommer en del Trönöbor och även representant från barn- och utbildningsnämnden i Söderhamn att finnas på plats.

Jan-Eric Berger

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan