Annons

Annons

Annons

Insändare
En skola för alla med många kulturaktiviteter

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Jag blev mer än ledsen när jag tittade på TV4:s valdebatt förra veckan. Liberalernas partiledare ropade efter samarbete mellan socialtjänst, skola och kommun.

Under 80-talet arbetade jag i Uppsala vid Lötens ro som lärare och skolledare.

Då beslöt kommunen – den 21 november 1983 – att inrätta en barn- och ungdomsdelegation – bud. Socialchefen, skolchefen, kulturchefen och fritidschefen tillsammans med en tjänsteman från vardera området fick till uppgift att planera samverkansformer för de olika verksamheterna. Målsättning: Att bedriva kulturell friskvård bland barn och ungdom med syftet:

1. att medvetandegöra barn, ungdomar och föräldrar.

2. att ge dem alternativ till kulturellt negativa uttrycksformer, exempelvis skräpkulturen.

Annons

Kulturell verksamhet ska även vara ett projekt – förutom musik, böcker och bild – samlevnad människor emellan, idrott, vårt sätt att förhålla oss till naturen och så vidare.

Annons

Skribenten berättar om ett arbetssätt kring kulturell friskvård för elever på 80-talet.

En stor del av barns och ungdomars vardag består av serier, tv, video och spel som beskriver overkliga världar ofta med inslag av våld. Därför måste det finnas alternativa verksamheter som ger möjlighet till eget skapande, positiva upplevelser och gemenskap. Den ska utformas så att barn och ungdomar får en ökad vuxenkontakt och vuxenledning. Den ska styras av barns och ungdomars behov – inte tvärt om. Verksamheten ska utvecklas genom alla goda krafter – föräldrar, boende, personalen med flera – samverkar för att gemensamt förbättra barns och ungdomars livsmiljö.

Utgångspunkten för all planering ska vara barns och ungdomars behov av att känna tillit till vuxna, att få kommunicera och göra sig förstådda. Att få möjlighet att i kontakterna med andra, att få känna att omvärlden visar respekt för dem och har tolerans för barns känslor.

Ur barnens och föräldrarnas synpunkt är det viktigt att det görs något bra och inte vilka personalgrupper som utför verksamheten.

Delegationen vill att de resurser som finns i dag – fritidshem, familjedaghem, öppet hus, bibliotek, fritidsgårdar, föreningsliv, skola – ska ses som integrerade delar av den totala omsorgen om barn och ungdom. I detta arbete deltar alla på lika villkor.

Annons

I och med kommunaliseringen skapades kommundelsnämnder och helhetssynen byttes mot deltänkande. På Löten hade vi en arbetsgrupp under ledning av en politiker och deltagare från skolan, fritidshemmen, fritidsgården, biblioteket, hyresgästföreningen socialtjänsten och vid behov kvarterspolisen. Vi sammanträdde var femte vecka och kunde ta tag i problem och komma med förbättringar i närtid.

Fram för systemskifte

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan