Annons

Annons

Annons

Vindkraft i Söderhamn

Insändare
WPD, vätgas, Orrskär och Löften? Allt hänger ihop

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Tre frågor till John-Erik Jansson:

När tänkte ni informera väljarna om planerna på utbyggnad och muddring av Orrskärshamnen i storleksklassen 100-200 miljoner?

Att hamnbolaget som till 50,9 procent ägs av tyska Schramm Ports & Logistics Sweden AB får förlängt upplåtelseavtal till 2078? En bindningstid på över 50 år. Att de tyska majoritetsägarnas vd Helmut Schramm har en tydlig koppling till WPD?

Här följer en förkortad bakgrund, utförligare finns på min FB.

2010 fick Wpd sitt första tillstånd på Storgrundet. Samma år startade Schrammgroup med Helmut Schramm som vd, tillsammans med WPD, bolaget All for Offshore GmbH. Det skulle fungera som tjänsteleverantör för vindkraftsprojekt med inriktning på allt inom logistik och underhåll.(Källa:www.offshorewind.biz)

Annons

Maria Södergren ställer frågor om vindkraften och får svar direkt av John-Erik Jansson (C).

Bild: Anders Sundin

Annons

Wpd:s man i styrelsen var Achim Berge Olsen, samme man som undertecknat bygdemedelsavtalet tillsammans med kommunalrådet John-Erik Jansson.

Redan 2011 var det tänkt att Orrskärshamnen skulle bli navet under uppbyggnadsfasen av WPD:s havsbaserade vindkraftspark på Storgrundet. När vindkraftsverken sedan var i drift skulle den fungera som en supporthamn (Källa: Vindkraftsnyheter.se 10 dec. 2013)

Söderhamns kommun investerade 6 miljoner och Länsstyrelsen 3 miljoner.

2017 köptes hamnbolaget till 50,9 procent upp av tyska Schrammgroup. Verklig huvudman var Helmut Schramm som hade bolaget All for offshore tillsammans med Wpd och Achim Berge Olsen.

Efter deras påtryckningar återupptogs planerna på en utbyggnad av Orrskärshamnen. I september 2019 godkändes i kommunfullmäktige start för upphandling för utbyggnad. I januari 2020 togs beslut i Kommunfullmäktige att godkänna tilläggsavtalet som förlänger upplåtelseavtalet till 2078.

Ingen av de politiker jag talat med har vetat om kopplingen mellan de tyska aktieägarna i hamnen och Wpd eller att de tyska delägarnas krav på utbyggnad av hamnen har med vindkraftsutbyggnaden att göra.

Den 2 mars 2022 godkände mark- och miljödomstolens förlängning av arbetstiden för anläggning och muddring.

I mars 2022 hölls också det första mötet mellan Wpd, Lhyfe och kommunalrådet om vätgasfabriken.

Allt hänger ihop!

Politiker ser framför sig en storhetstid av vindkraft, vätgas och storslagen hamn. De vill upplåta Jungfrukusten till att kontrolleras av utländska aktörer som kommer att trycka på för att få än fler vindkraftsparker godkända.

Annons

Annons

Kravet på Storgrundet är bara det första. Upplåtelseavtalet räcker till 2078.

Maria Södergren

Svar direkt:

Planerna på utbyggnader vid den kommunägda hamnen i Orrskär är ingen hemlighet utan har diskuterats sedan år 2011. Sedan jag engagerade mig och efter valet 2018 blev KSO, har ärendet hanterats politiskt med full transparens.

Vår viktiga tillgång, hamnen har kända behov av underhåll och uppgradering för att överhuvudtaget säkra en fortsatt verksamhet. Söderhamns Stuveri och hamn AB, SSHAB ser därutöver möjligheter att utveckla verksamheten både avseende volymer och användningsområde, då behöver kommunen som ägare skapa förutsättningar. Ärendet initierades först av hamnförvaltningen och gick via KUS genom beslut i juni 2019 sedan vidare till KS och KF i september 2019 och i januari 2020. Beslutet i KF löd: ”Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat tilläggsavtal ”Tilläggsavtal om upplåtelse av Söderhamns kommuns hamnar” under förutsättning av att investeringen av kaj i Orrskärshamnen slutligt godkänns”, i handlingarna låg avtalsförslaget från KUS med avtalstiden angiven till 2078, så uppfattningen att det skulle vara en dold hantering stämmer inte.

I SSHAB:s styrelse finns politiska företrädare med insyn från den sidan. I KUS, KS och KF finns alla partier företrädda och förutom offentlighetsprincipens möjligheter så sänds KF möten digitalt, så hela konspirationsteorin är uppenbart ogrundad. Vid information till KS om vindkraftsetableringarna har kopplingen, mellan Wpd och majoritetsägaren bakom SSHAB, lyfts som en styrka avseende möjligheterna runt just våra hamnanläggningar istället för angränsande, så bland de uppmärksamma partiföreträdarna i KS är inte det heller okänd information. När redovisningen av betydligt högre investeringsnivåer än de inledande gjordes, så gavs uppdrag att se över ambitionen i upphandlingen avseende bland annat lagringsytornas bärighet. Upphandling sker just nu enligt LOU för eventuellt godkännande av KF under 2023. Vad besluten blir är för tidigt att säga men strategiska investeringar i hamnanläggningar är stora och långsiktiga, vilket leder till långa avtalstider eller till och med överlåtelser för att klara finansieringen.

Annons

Hamnen är en viktig strategisk infrastruktur och den har stor betydelse för näringslivet i kommunen och för företag i en relativt stor geografi i södra Norrland. För mig är näringslivsutveckling en högt prioriterad fråga, då näringslivet och arbetstillfällen är nyckeln till finansieringen av en bra kommunal kärnverksamhet till oss alla som bor och lever i Söderhamns kommun.

John-Erik Jansson, ordförande kommunstyrelsen

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan