Annons

Annons

Annons

Insändare
Politikerna måste prioritera medarbetarna

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Kommun- och regionpolitiker i Gävleborg formerar sig nu inför kommande mandatperiod. Flera förslag som lyftes under valrörelsen handlar om att stärka välfärden. Men för att medarbetarna ska kunna göra ett bra jobb måste det till reformer. Dålig arbetsmiljö och otillräckliga resurser är tyvärr vardag för många av våra medlemmar. Det är svårt att bli en attraktiv arbetsgivare när 50 medarbetare delar på en chef, när arbetsbelastningen ständigt är hög och när man tvingas välja mellan att följa lagen eller att hålla budget.

Kim Jutterström, ordförande Vision i Hudiksvall och förbundsstyrelsen.

Bild: Erik Strömberg

Annons

Vision har 200 000 medlemmar och de är medarbetare och chefer inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplade till välfärden. För att förbättra välfärden ser vi att tre områden behöver prioriteras:

Annons

► Säkra bemanningen i välfärden. Undersökningar från Vision visar att majoriteten av cheferna ser bemanningen som den största utmaningen. Från årsskiftet fram till sista juli har 1 598 jobb inom socialt arbete i Gävleborg publicerats på AFs platsbank. Trots bristen på medarbetare har endast hälften av kommunerna en strategi för kompetensförsörjning. Detta bör vara prioriterat för alla partier. Det behövs både insatser för att rekrytera nya medarbetare och åtgärder för att göra arbetsplatserna mer attraktiva så att medarbetarna stannar.

► Prioritera arbetsmiljöarbetet. Brister i arbetsmiljön är en stor utmaning på många håll och ett hinder för kompetensförsörjning. Medlemsundersökningar från Vision visar att arbetsbelastningen är hög inom många yrken och att det är ett viktigt skäl till att många vill byta jobb. Vision vill att partierna i länet sätter fokus på arbetsmiljön under kommande mandatperiod.

► Arbetsbelastningen måste minska och en viktig åtgärd är att säkerställa ett rimligt antal medarbetare per chef. Resurser och uppdrag måste gå hand i hand. Om inte resurserna finns för att göra ett bra jobb finns inte heller förutsättningar att skapa en attraktiv arbetsplats eller att utveckla verksamheten. SKRs ekonomirapport visar att kommunsektorn gjorde ett plusresultat på 69 miljarder kronor 2021.

Annons

Annons

Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Trots stora överskott saknar ändå verksamheter resurser. Att tillsätta resurser till välfärden är nödvändigt för att både klara uppdragen idag, och undvika ökade kostnader för sociala insatser längre fram. Detta måste avspeglas i budgeterna i kommunerna i Gävleborg. Politikerna i regioner och kommuner är många av våra medlemmars arbetsgivare. När nu en ny mandatperiod inleds måste politikerna ge medarbetarna rätt förutsättningar att utveckla välfärden.

Kim Jutterström, ordförande Vision i Hudiksvall och förbundsstyrelsen, Lotta Eriksson, ordförande Vision i Region Gävleborg, Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan