Annons

Annons

Annons

Annons

Söderhamn

Insändare
Öppet brev rörande situationen vid Svartsundsrännan

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Båtvänner!

När nu Lyskvällens marschaller slocknat, hösten är i antågande och kung Bore gläntar på dörren någon månad bort är min förhoppning att ni i sommar haft en härlig båtsäsong i vår underbara skärgård.

Jag skriver till er i egenskap av ordförande i Söderhamns kust och skärgårdsförening och Segelviks samfällighetsförening. Styrelserna i de båda föreningarna är mycket oroade över situationen rörande Svartsundsrännan. Slitaget är hårt på grund av omfattande båttrafik med uppslammning och erodering som följd. Saken underlättas naturligtvis inte av den landhöjning som hela tiden sker i vår skärgård.

Annons

Annons

Ett effektivt sätt att mildra slitaget på rännan är att respektera den hastighetsbegränsning på tre (3) knop som gäller vid genomfart, skriver insändarskribenten.

Ett effektivt sätt att mildra slitaget på rännan är att respektera den hastighetsbegränsning på tre (3) knop som gäller vid genomfart. Huvudansvaret för kommande muddringsarbete åvilar kommunen i egenskap av ansvarig för farlederna. Finansieringen för detta arbete måste dock diskuteras inför projektstart. Sannolikt måste vi nyttjare av rännan tillsammans med kommunen hitta någon motsvarande lösning som gjordes vid senaste stora renovering 2006-2007. När detta ska ske är i nuläget oklart.

En sak är emellertid klar; om vi samtliga tar ett gemensamt ansvar och vårdat transporterar oss genom Svartsundsrännan kommer vi att väsentligt förlänga intervallerna mellan framtida renoveringstillfällen och därigenom underlätta för kommande generationer att få uppleva denna skärgårdspärla.

Nils Stefansson

Annons

Annons

Till toppen av sidan