Annons

Annons

Annons

Sandarne

Läsartext
Årsmöte PRO Sandarne

Detta är en läsartext.

PRO Sandarne höll sitt Årsmöte tisdagen den 7 mars 2023 i Östanbogården.

Ordförande Sven Erik Jansson hälsade de närvarande medlemmarna välkomna till dagens möte. Speciellt välkomnades vår sånggrupp PRO-tonerna och dess ledare Björn Hagström.

Sven Erik tände ett ljus för de två medlemmarna som lämnat jordelivet under är 2022. Med en tyst minut hedrades de bortgångna. PRO-tonerna under ledning av Björn Hagström sjöng: Jag skall gå genom tysta skyar, Anita Olsson läste en dikt. Varefter kören sjöng Stad i ljus. Parentationen förklarades avslutad.

Annons

Annons

Kören.

Björn och kören framförde ett antal kända sånger såsom Jag såg åt öster, jag såg åt väster, Det sjunger någoting inom mig. Kören avslutade sitt program med visan Älskade barn som skrivits av "Mora Nisses" dotter Karin. Med applåder avtackades Björn och kören.

Årsmötet startades och genomfördes under ledning av Sven Erik Jansson.

Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen samt revisorernas berättelse för år 2022 redovisades och godkändes. Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för det gångna året. Vilket godkändes av årsmötet.

Val genomfördes: Ordförande Sven Erik Jansson omvaldes för två år. Till ordinarie ledamöter för två år valdes Britta Englund och Lilian Rönnqvist. Till styrelse ersättare för ett år valdes Sven Harald Karlsson. Även diverse övriga val fastställdes. Årsmötet avslutades. Därefter serverades kaffe med semla.

Efter kaffepausen genomfördes dragningen på lotteriet, samt informerades om kommande resor.

Ordförande Sven Erik Jansson framförde ett stort tack till dagens köksgrupp och avslutade dagens möte. Därefter upplystes vi om att nästa möte blir 11 april då vi gemensamt äter påsktallrik och lyssnar på musik.

Enar Granqvist

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan