Annons

Annons

Annons

Gävleborgs län

Insändare
Undantagslagstiftning krävs för snabb utbyggnad av havsbaserad vindkraft

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Sverige befinner sig i en långsiktig energikris som kommer att förvärras i takt med att elförbrukningen ökar till följd av en accelererande elektrifiering. Energimyndigheten uppger att elanvändningen kan fördubblas fram till 2035. Därför behöver elproduktionen öka kraftigt. Där kommer havsbaserad vindkraft vara viktig för att kunna öka produktionen.

Anders Wiktorson, vd COWI i Sverige

Bild: Pressbild

Som en internationell aktör inom projektering av vindenergi framstår den svenska processen för tillståndsgivning som enormt byråkratisk och utdragen. Tiden från ansökan till byggstart handlar om decennium snarare än år.

Annons

I nuläget finns det havsbaserad vindkraft i tillståndsfas på cirka 67 terawattimmar (TWh). Det motsvarar nästan hälften av den totala elkonsumtionen i Sverige. Det tillskottet i kombination med lagring av el genom grön vätgas skapar goda förutsättningar att bidra med stora mängder grön energi till såväl hushåll som industri.

Annons

För att så snabbt som möjligt få fart på etablering av havsbaserad vindkraft bör regeringen snarast överväga en tillfällig undantagslagstiftning som ett snabbspår runt nuvarande långbänk. En sådan lagstiftning och regelverk bör omfatta aktörer med befintliga ansökningar i tillståndsfas kring havsbaserad vindkraft. Dessa ansökningar bör förslagsvis processas och ges besked inom tolv månader. Det skulle i praktiken kräva att antalet instanser i tillståndsprocessen minskas eller att dessa får en begränsad och definierad tid på sig att handlägga ärenden om vindkraft.

Regeringen behöver parallellt med en undantagslagstiftning snabbt inleda ett arbete med att förenkla och snabba på tillståndsprocessen. Reglerna måste förändras i grunden och det skulle kräva att staten tar en mer aktiv roll och anvisar etableringsområden för vindkraftsparker. Det uppdraget kan ges till en redan befintlig myndighet som till exempel Energimyndigheten. En sådan statlig styrning skulle kunna innebära att en aktör som vinner ett anvisningsförfarande får en viss tid på sig att förbereda en ansökan om tillstånd utan konkurrens. Ett liknande system med auktioner finns på plats i Danmark.

I en akut situation måste intressen och risker vägas mot varandra och det finns alltid målkonflikter. Vi är nu i ett extraordinärt läge. Det kräver att regeringen, energiminister Ebba Busch samt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari verkligen står för det paradigmskifte som den nya regeringen säger sig representera.

Anders Wiktorson, vd COWI i Sverige

Anna Berggren, marknads- och hållbarhetschef COWI i Sverige

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan