Annons

Annons

Annons

Insändare
Regeringens och Sverigedemokraternas försök att tysta oss

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Sista fredagen i april, bara dagar före första maj, arbetarrörelsens högtidsdag, kom nyheten att regeringen vill utreda ett förbud mot folkrörelselotterier. Regeringen talar om att motverka spelberoende men från Sverigedemokraterna är tongångarna annorlunda. De hymlar inte med att det handlar om att ”stoppa penningflödet” till Socialdemokraterna. Det handlar alltså om ett helt oblygt försök från en knapp riksdagsmajoritet att försvåra oppositionens arbete.

I den efterföljande diskussionen har det handlat rätt mycket om lotterier och om hur stora summor som går till vår partikassa. Det framställs som att detta är någon sorts speciallagstiftning för att möjliggöra ett socialdemokratiskt lotteri. Så är det inte. Det är samma regler som gäller för alla föreningsdrivna lotterier. Även andra partier, inklusive Moderaterna, har liknande lotterier även om de inte har blivit lika framgångsrika.

Annons

Annons

Socialdemokraterna är ett folkrörelseparti. Vi bildades av arbetare som engagerat sig fackligt. På den tiden fanns inget statligt stöd till politiska partier och arbetarna saknade det kapital som våra motståndare kunde uppbåda. Insamlingar och lotterier blev en naturlig inkomstkälla. Det är de fortfarande. Om man jämför med andra partier så utgör medlemsavgifter och lotteriintäkter en stor del av våra inkomster. Det gör att vi också är mindre beroende av statligt och kommunalt stöd än andra partier. Vi får inte heller stora donationer från kapitalstarka intressen utanför fackföreningsrörelsen. Ingen socialdemokratisk skolminister har någonsin haft sin bakgrund hos Academedia.

Det finns ett värde i att politiska partier inte är helt beroende av stöd från varken det allmänna eller donatorer. Det måste gå att bedriva demokratiarbete just genom folkrörelsearbete. Precis som idrottsrörelsen och föreningslivet finansierar sig genom lotter så måste politiska partier kunna göra det. Vi förväntar oss inte att Sverigedemokrater och moderater ska förstå det men Kristdemokraterna som en gång hade starka band till frikyrkorörelsen borde förstå värdet av folkrörelsearbete.

Stöden till folkbildning, ungdomsverksamhet, konstnärer och trossamfund skärs ned i budgeten.

Bild: Maria Björkman

Annons

Det här är mycket större än bara lotteriverksamhet, och definitivt större än bara Socialdemokraterna. Stöden till folkbildning, ungdomsverksamhet, konstnärer och trossamfund skärs ned i budgeten. Det fria föreningslivet får sämre villkor. Vi socialdemokrater står upp för ett fritt folkrörelsesverige – mot högerkrafternas försök att tysta oss.

Sanna Backeskog (S), riksdagsledamot från Gävleborg

Kristoffer Lindberg (S), riksdagsledamot från Gävleborg

Linnéa Wickman (S), riksdagsledamot från Gävleborg

Jim Svensk Larm (S), riksdagsledamot från Gävleborg

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan