Annons

Annons

Annons

Vindkraft i Söderhamn

Insändare
Replik: Folkinitiativet hjälper Micke Krantz (C) med förklaring!

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Innan folkomröstningen i september 2022 uttalade kommunstyrelsens ordförande John-Erik Jansson (C) följande i SvD angående Storgrundet: ”oavsett folkomröstningarnas resultat finns det gamla tillståndet kvar, vilket betyder att det oavsett kommer att byggas vindkraft på Storgrundet, säger Jansson. Han är orolig för att medborgarna ska känna sig övergivna och lurade om det blir ett nej och det byggs ändå.” C var alltså bekymrade över att inte kunna gå Söderhamns kommuninvånare tillmötes ifall de valde att rösta NEJ till Storgrundet.

Läs insändaren: Ett nej till?

Vy mot Storjungfrun från Enskär vid kl. 11 på julafton 2020.

Bild: Göran Gabrielsson

Annons

Annons

V, KD, M, L, SD, S och C indikerade samtliga innan valet att de ämnade följa Söderhamns kommuninvånares vilja. Folket sa NEJ specifikt till Storgrundet och NEJ generellt till etableringar inom kommunens territorialvatten. Veto lades därefter mot Gretas Klackar 2 av kommunfullmäktige 2022-12-19. Dock ej mot Storgrundet där C, S och V vill att det byggs enligt nya ansökan, om alternativet är gamla tillståndet.

För att få ekonomi i gamla tillståndet måste det emellertid kopplas ihop med den del av nya ansökan som ligger i Gävle kommun, vilken ej ännu har tillstånd. När dom där fallit i mark- och miljödomstolen kommer den garanterat att överklagas. Svea Vind har ansökt tillstånd för en vindkraftspark på samma område som Storgrundet Offshores ansökan för Gävle-delen. Domstolen ska avgöra vem som ska få ett eventuellt tillstånd. En tidsödande process sålunda.

I samarbete med föreningen Vision Jungfrukusten har Folkinitiativet upptäckt nya fakta som pekar mot att det kan vara möjligt att få gamla tillståndet på Storgrundet ogiltigt genom resning i mark- och miljööverdomstolen. Folkinitiativet vill att det folkomröstas om den möjligheten.

Ny folkomröstning bör företas snarast och vid ett NEJ från Söderhamns kommuninvånare önskar Folkinitiativet att Söderhamns kommunfullmäktige omgående beslutar om att resning ska begäras i mark- och miljööverdomstolen. Processen kan vara igång redan efter sommaren.

Annons

Oavsett utslag i fallen resning respektive Gävle-delen så kommer så mycket tid gå att bygge på gamla tillståndet inte blir möjligt. Därmed får V den specifika garanti som V efterfrågade 2022-12-19 mot att det inte byggs på gamla tillståndet.

Folkinitiativet häpnas över Micke Krantz föraktfulla syn på turism. Att tusentals människor dras till Jungfrukustens unika kultur och natur är just den fantastiska potential Söderhamn har och som riskerar att fördärvas av en absurd industrialisering av kustbandet.

FOLKINITIATIVET 2023: Carina Karlsson, Henrik Aronsson, Thore Nilsson, Per Sjölin, Åsa Nyström, Niklas Larsson, Kim Nilsson, Björn Bergman och Georg Heramb

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan