Annons

Annons

Annons

Gävleborgs län

Insändare
Majoritetens besparingar motarbetar regionens mål med kollektivtrafiken

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Vänsterpartiet ser kollektivtrafiken som en viktig del av den infrastruktur som gör det möjligt för gävleborgarna att bo och verka i hela länet. Under pandemin uppmanades folk att inte åka kollektivt om de hade andra alternativ. Detta ledde till färre resande – inte bara i kollektivtrafiken – de som kunde arbeta hemifrån gjorde det vilket var bra då det minskade smittspridningen.

Annons

Nu är pandemin över och vi ser även att resandeutvecklingen stadigt ökar även om vi ännu inte är tillbaka på 2019 års nivå. Det viktigaste just nu är därför att sätta in åtgärder som kan snabba på den utvecklingen. Därför anser vi att det är olyckligt med en större prisförändring under hösten då det riskerar att få folk att välja bort kollektivtrafiken som färdmedel.

"Majoritetspartierna verkar vilja göra det så svårt som möjligt att åka kollektivt", menar Vänsterpartiet.

Bild: Amanda Bodin

Annons

Biljettpriserna har dock inte höjts på flera år vilket kan motivera en smärre prisjustering. Vänsterpartiets kompromissförslag är därför en mindre höjning av priset på enkelbiljetterna, men oförändrat pris på periodbiljetterna. Anledningen är att många av dem som under pandemin jobbade hemifrån fortsätter att göra det vissa dagar i veckan. Att då köpa en periodbiljett blir mindre attraktivt då man åker färre dagar/månad. Om priset för periodbiljetterna bibehålls så ökar incitamentet för att köpa en periodbiljett även för de som delvis arbetar hemifrån. Den som har en periodbiljett vill såklart använda den ofta och därmed känner vi oss trygga med att resandeutvecklingen därigenom kommer att få en än mer positiv utveckling och att vi når tillbaka på 2019 års nivå snabbare.

Majoriteten vill även ta bort rabatten för ”vuxen + barn” vilket vi motsätter oss. Vi i hållbarhetsnämnden har en viktig uppgift och det är att få fler att välja tåg och buss framför bilen. I det arbetet måste vi dels se till att kollektivtrafiken är ett attraktivt resealternativ, dels få fler att vilja prova. Det är också av samma anledning som vi vill behålla rabatten vid köp ombord med reskassa.

Annons

Majoritetspartierna verkar vilja göra det så svårt som möjligt att åka kollektivt, och dessutom vill de höja priserna även på periodbiljetterna. Vänsterpartiet menar att det ska vara lätt att ta bussen och priset ska vara överkomligt för alla. Därför föreslår vi även oförändrade priser för ungdomar, studerande och förmånstagare.

Petra Modée (V), ledamot hållbarhetsnämnden

Lasse Langeborg (V), ersättare hållbarhetsnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan