Annons

Annons

Annons

Insändare
Bra start i livet för alla barn

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Socialdemokraternas och fackföreningsrörelsens engagemang i välfärdsfrågor grundas i övertygelsen om att det är rätt att samhället tar ett gemensamt ansvar för välfärden. En gemensam välfärd, som finns när och där vi behöver den, gör samhället både jämlikt och tryggt. Det börjar med barnen.

I Sverige ska alla barn få bra förutsättningar. Det är viktigt för det enskilda barnet och för att skapa ett jämlikt samhälle med tillväxt och utveckling. Trygga barn ger trygga samhällen. Forskningen visar att bra förskola och skola gör stor skillnad för hur det går i resten av livet. Därför har förskola och skola en särställning när det gäller möjligheten att utjämna klyftor.

Den ökade ojämlikheten innebär att fler barn är fattiga och socialt utsatta. Social och ekonomisk marginalisering skapar problem. Ökad risk för fysisk och psykisk ohälsa, svårigheter i skolan, arbetslöshet samt utsatthet för brott och att hamna i kriminalitet har en gemensam nämnare – en uppväxt i hushåll med låg ekonomisk standard. Bättre förutsättningar för föräldrars arbete, och för arbete med löner det går att leva på, är viktigast för att lyfta barn ur fattigdom. Men det räcker inte.

Annons

Annons

Förskolan ska vara jämlik och kompensatorisk så att alla barn får samma möjlighet till lek och pedagogiskt lärande. Resurser till förskolor ska fördelas utifrån barnens behov. Storleken på barngrupperna måste minska och för att det ska vara möjligt krävs både ekonomiska satsningar och satsningar på att utbilda fler barnskötare och förskollärare, samt att personalen i förskolan ska ha bra villkor och löner. Förskolan måste nå alla barn.

Skolan ska vara en positiv kraft i vårt samhälle för ökad jämlikhet och frihet, men dagens svenska skola är inte det. I stället bidrar systemet som fördelar resurser till skolor till ökad ojämlikhet. Skillnaderna i hur väl barn klarar skolan har ökat mellan barn med olika klassbakgrund och mellan olika skolor. Barn med olika bakgrund möts mer sällan i skolan. Etableringsfrihet för friskolor tillsammans med skolpeng per elev har gjort det lönsamt att locka till sig ett elevunderlag med mer studievana föräldrar. Så kan vi inte ha det.

Sanna Backeskog och Emma Magnusson.

Avslutningsvis behövs en jämlik tillgång till ett fritt och rikt kultur- och föreningsliv. Det som kan tillföra en alldeles särskild samhörighet, meningsfullhet och livsglädje.

Socialdemokratin och fackföreningsrörelsen måste alltid ta fighten för alla barns rättigheter och möjligheter i livet.

Sanna Backeskog, S, riksdagsledamot från Gävleborg Emma Magnusson, Pappers

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan