Annons

Annons

Annons

Gävleborgs län

Insändare
Samhället måste ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Svensk välfärd utmanas från flera håll. Privatiseringar och marknadsexperiment slukar skattepengar som verkligen behövs i klassrum, i hemtjänsten, på sjukhusen och på hälsocentralerna. Marknadstänkandet går ut över elever, patienter och brukare som drabbas när skolor går i konkurs och resurser försvinner bort ifrån verksamheterna.

Välfärden ska vara till för svenska folket, inte bolagens ägare, skriver Jeanette Derkaspar (S).

Välfärden ska vara till för svenska folket – inte internationella placerare och privata aktörer med vinstintressen. Invånarna ska kunna vara med och demokratiskt styra den välfärd som de betalar för med sina skattepengar. Därför vill vi socialdemokrater göra upp med marknadstänkandet i vården och skolan.

Annons

Annons

Det är mot den bakgrunden som vi socialdemokrater alltid har satt välfärden i första rummet. Att verksamheterna fungerar är en förutsättning för att människor ska mötas av rättvisa och respekt genom hela livet. Här utgör vårdbolagens fria rätt att etablera sig var man önskar och där det är mest förmånligt för dem, en försvårande omständighet.

Som vi ser det försvårar den fria etableringsrätten Region Gävleborgs skyldighet och möjlighet att ge medborgarna vård efter behov. Situationen i Söderhamn med en stängd hälsocentral i Ljusne, trots att behovet av en hälsocentral på orten är stort är ett exempel; den stängda Baldersnäs hälsocentral är ett annat. Det finns även en likartad problematik vid hälsocentralen i Iggesund.

När privatiseringarna av välfärden drevs igenom var motivet bland annat ökad mångfald och effektivitet. Men verkligheten har blivit en annan. Nu ser vi en utveckling där mindre aktörer ofta köps upp av stora koncernbolag. Det riskerar att leda till en likriktning där få företag tar över allt större andelar av marknaden. En del aktörer säger att mångfald och effektivitet uppnås med fler kvalitetskrav. Fler kvalitetskrav och mer tillsyn kommer bara att leda till mer administration och återrapporteringskrav som tar tid för personalen.

Annons

En av bristerna med nuvarande sjukvårdssystem är att vi politiker, som har det yttersta ansvaret på väljarnas mandat för att ge invånarna i Gävleborg den vård de har rätt till, inte har den fulla demokratiska kontrollen över primärvården. Vi kan idag inte fördela resurserna dit de behövs bäst, sett ur ett medborgarperspektiv. Härom vittnar de hälsocentraler som nyss nämnts. Den demokratiska kontrollen över sjukvården måste därför öka. Tryggheten stärkas. Jämlikheten försvaras.

Jeanette Derkaspar (S), ledamot regionfullmäktige

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan